yma2019

YENİ MEDYA VE AİLE ÇALIŞTAYI 2019

“YENİ MEDYA VE AİLE” ÇALIŞTAYI

 

Yeni medya kavramının sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenen Yeni Medya ve Aile Çalıştayı; iletişim, tıp, adlî bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı alanlarda çalışan uzmanların bir araya getirilerek konu ile ilgili sağlıklı veri oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

 

Şüphesiz ki yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşması, toplumların tüm kesimlerine etki ederek bir dizi değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. Toplumun temel taşı olarak gördüğümüz aile de, yeni medya ve yeni medya teknolojilerinin etkisiyle sürekli bir değişim yaşamaktadır. Kontrolsüz, bilinçsiz ve eğitimsiz şekilde kullanıldığında, yararından çok zararlarıyla karşılaşılan yeni medya teknolojilerinin aile yapısına, aile içi iletişime, çocukların gelişim süreçlerine, fiziksel ve mental sağlıklarına olası etkileri vakit çok geç olmadan tespit edilmelidir. Bu doğrultuda, eğitim, hukuk ve sosyal politikalar alanlarında gerekli önlemler alınmalı ve sorunların çözümüne dair yol haritaları hazırlanmalıdır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, ÜÜ İnsan Odaklı İletişim Merkezi (İLİMER) ve ÜÜ Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü (ÜSAK) paydaşlığında düzenlenen çalıştay kapsamında yeni medyanın hem ebeveyn hem de çocuk açısından irdelenmesi ve incelenmesi düşünülmüş; bu amaçla önce sorunların, sonra da çözüm önerilerinin saptanması hedeflenmiştir.

 

Bu çerçevede İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve MEB İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığıyla 27 Mart 2019 Çarşamba günü iki oturum halinde​ gerçekleştirilecek olan “Yeni Medya ve Aile” başlıklı çalıştayda, altı farklı ana başlık belirlenmiştir. Belirlenen ana başlıklar çerçevesinde eş zamanlı olarak çalışacak olan altı farklı masa oluşturulmuş, belirlenen ana ve ara başlıklar çerçevesinde veri üretimi sağlayacak çalıştay masalarında birer moderatör ve raportör olmak üzere toplamda yaklaşık 10’ar kişilik bir çalışma ekibi oluşturulmuştur.

 

 

Yeni Medya ve Aile Çalıştayı 2019

Tarih: 27 Mart 2019 Çarşamba

Saat: 12.30 – 18.30

Yer: Üsküdar Üniversitesi

Fuat Sezgin Konferans Salonu – Güney Yerleşke

 

Genel Program Akışı

12.30-13.00 – Kayıt

13.00-13.30 – Çalıştay Açılışı

13.30-15.30 – Çalıştay İlk Oturum

15.30-16.00 – Kahve Arası

16.00-18.00 – Çalıştay İkinci Oturum

18.00-18:30 – Sonuç ve Kapanış

 

Çalıştay Konu Başlıkları

  

Yeni Medya ve Bağımlılık

Bağımlılık Terminolojisi

Sosyal Medya Bağımlılığı

Mobil Bağımlılık

Dijital Oyun Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı

Yeni Medya ve Etik

Yeni Medya İletişimi (Netiket)

Çevrimiçi Davranış İlkeleri (Netik)

Dijital Reklam ve Çocuk

Dijital Emek Sömürüsü ve Çocuk

Özel Yaşamın Gizliliği

Yeni Medya ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Yeni Medyada Zaman Yönetimi Problemleri (Çocuğun İhmali)

Çevrimdışı İletişim (Yüzyüze İletişimin Azalması)

Dijital Çağda Ebeveynlik

Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim

Yeni Medya ve Aldatma (Yeni Medyanın Eşler Arası Sadakatsizlikteki Rolü)

Eşler Arası İletişim ve Zaman Yönetimi

Sosyal Medyanın Boşanmaya Etkisi

Sosyal Medyanın Özendirme Gücü

Eşler Arası Gözetimsel Kontrol (Eşler Arası Güven Sorunu)

Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Fiziksel Sorunlar

Psikolojik Problemler

Sosyalleşme Sorunları

Gelişim Bozuklukları

Uyum Problemleri

Geleceğin Sağlık Sorunları

Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler

Çocuğun Özlük Haklarının İyileştirilmesi

Nitelikli Uzman Eksikliği

Siber Zorbalık ile Mücadele

Bilişim Suçları ve Aile

 

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI

 

Yeni Medya ve Bağımlılık Masası (1)

 

Doç. Dr. Nilgün TOSUN (Moderatör)

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ(Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Prof. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. Seda MENGÜ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN

Psikiyatri Uzmanı, ÜSBAUMER üyesi, NPİstanbul Beyin Hastanesi AMATEM Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz KOLBURAN

Uzman Psikolog, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOLUNAY

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel ERTEMEL

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aylin TUTGUN ÜNAL

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi Zekai GENÇ

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Dr. Figen ÜZER

İstanbul Bağımlılıkla Mücadele Strajesi Proje Danışmanı & Eğitim Koordinatörü

Ahmet Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog , NPİstanbul Beyin Hastanesi Amatem Kliniği

Emil ÇAY

MEB İl Milli Eğitim Müdürlüğü Siber Güvenlik Birimi

Ümit SANLAV

Sosyal Medya Uzmanı

Erol Sercan YARALI

Sosyal Medya Uzmanı

 

 

Yeni Medya ve Etik Masası (2)

Prof. Dr. Süleyman İRVAN (Moderatör)

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR (Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Doç. Dr. Berrin KALSIN

Medipol Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Şeyda AKYOL

Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Korhan MAVNACIOĞLU

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tirşe ERBAYSAL FİLİBELİ

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat DAĞITMAÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi Enformatik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal EREN

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi – Dijital İletişim Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge UĞURLU

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı

Şehadet EKMEN

Nöropsikolog

Gülhan GÜNDOĞDU

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi – Doktorant

Turan ÇİNKILIÇ

MEB İl Milli Eğitim Müdürlüğü Siber Güvenlik Birimi

 

 

 

Yeni Medya ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Masası (3)

Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ (Moderatör)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Arş. Gör. İrem YENİCELER (Raportör)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Prof. Dr. Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU

İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Prof. Dr. Ali BÜYÜKASLAN

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nilüfer Timisi NALÇAOĞLU

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü

Prof. Dr. Emel Şerife AKÇA

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Emel SARI GÖKTEN

Çocuk – Ergen Psikiyatri Uzmanı, Çocuk Gelişimi Bölümü (NPİSTANBUL Hastanesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alper DEĞERLİ

Beykent Üniversitesi Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra ERCAN BİLGİÇ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YELER

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üy. Övünç MERİÇ

İstanbul Şehir Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı

Nilgün Güler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı

Faruk YAKARYILMAZ

Üsküdar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü

Serap DUYGULU

Psikolog, Hürriyet Aile Yazarı

Bülent BEDİR

Bilişim Uzmanı

Salih UYAN

İhlas Koleji, Eğitimci

Sümeyra Güler ÖZSOY

Psikolojik Danışman, MEB Tokat Erbaa Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı

Mert İNAN

Milliyet Gazetesi Muhabiri – Basın

 

 

Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim Masası (4)

Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ (Moderatör)

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ÇEVİK (Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. Cebrail KISA

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, TARMER Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. And ALGÜL

İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doç. Dr. Burak ÖZÇETİN

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü

Doç. Dr. Müge DEMİR AYRAL

Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cem TUTAR

Üsküdar Üniversitesi, Medya ve İletişim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray KESGİN

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Öğr. Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN

Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Cansu AYDEMİR

Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı

Said ERCAN

USMED Başkanı

(Uluslararası Sosyal Medya Derneği)

Eyüp SARI

Aile Terapisti – Psikolojik Danışman

 

 

Yeni Medya ve Sağlık Sorunları Masası (5)

Prof. Dr. Nilgün SARP (Moderatör)

Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gonca YILDIRIM (Raportör)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. Mustafa Tunaya KALKAN

İstanbul Aydın Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Çiğdem AYTEKİN

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Tolga GÜVEN

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ahu SOYOCAK

İstanbul Aydın Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Okan ORMANLI

İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Arş. Gör. Tamer BAYRAK

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

  

Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler Masası (6)

Doç.Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY (Moderatör)

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Ceza Adaleti Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBULUT (Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doç. Dr. Tolga KARA

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Serhat ÖZEKES

Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kocabay ŞENER

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AŞÇI

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKÇAY

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hicran Özlem ILGIN

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Dr. Nebiye KONUK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Fatma Bilge NARİN

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sercan ÇALBAK

Sosyal Medya Uzmanı

Özgür KARLITEPE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

İsmet KAHİYE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suç Uzmanı

Engin PURCU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suç Uzmanı

Füsun ÖZBİLGEN

Hukukçu, İLAD

Ömer Kahraman KURTOĞLU

Bilişim Hukuku Uzmanı

Gökhan KARAKAŞ

Gazeteci, Milliyet Gazetesi

 

 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Hülya YENĞİN

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

İnsan Odaklı İletişim Merkezi (İLİMER) Müdürü


Murat ALTINÖZ

MEB İstanbul İl Müdür Yardımcısı

 

Doç. Dr. Deniz YENĞİN

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Dr. Öğr. Üyesi Şaha BAYGÜL ÖZPINAR

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra ATALAY

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üsküdar Ünv. Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü Danışmanı

 

Öğr. Gör. Ayten ÇALIŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi

Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Nihal KONCU AKHUY

Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkanı

 

Emil ÇAY

MEB İstanbul İl Müdürlüğü – Siber Güvenlik Koordinatörü

 

Turan ÇİNKILIÇ

MEB İstanbul İl Müdürlüğü – Siber Güvenlik Koordinatörü

 

Youtube 360 Video İlişimi:

YMA 2019 – Yeni Medya ve Bağımlılık

https://goo.gl/9kLCWH

YMA 2019 – Yeni Medya ve Etik

https://goo.gl/Ga8u32

YMA 2019 – Yeni Medya ve Ebeveyn – Çocuk İlişkisi

https://goo.gl/j8tbGf

YMA 2019 – Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim

https://goo.gl/bcK5Nb

YMA2019 – Yeni Medya ve Sağlık Sorunları Masası

https://goo.gl/w26ocD

YMA 2019 – Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler

https://goo.gl/guCvgD

#YeniMedyaAile #YMA2019 #iauyenimedya #yenimedya #aile

YENIMEDYA_AILE_CALISTAY_2019