rstrm

“İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II” -Dijital Çağda Medya (Prof. Dr. Deniz YENGİN ve Arş. Gör. Selin YILMAZ)

“İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II” -Dijital Çağda Medya (Prof. Dr. Deniz YENGİN ve Arş. Gör. Selin YILMAZ)

“İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II” -Dijital Çağda Medya- Kitabında Prof. Dr. Deniz YENGİN ve Arş. Gör. Selin YILMAZ’ın birlikte yazdığı “Dijital Okuryazarlık Bağlamında Çevrimiçi Etkinlikler” adlı makale yayımlanmıştır.

rstrm