Hakkımda

dy

Deniz Yengin kimdir?

1978 İstanbul doğumlu Deniz Yengin, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Dalı’ndan alarak tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan Yengin; Araştırma Yöntemleri, Gündem Kuramı, Bilişim Toplumu, Gözetim Toplumu, Teknolojik Determinizm, Dokunmatik Toplum, Dijitalleşme, Etkileşimlilik, Yeni Medya, Dijital Oyunlar ve İletişim sürecinde medya üzerine bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü olan Yengin, Üniversite bünyesinde kurulan VRlab(Sanal Gerçeklik Laboratuvarı)’da gözlem ve deneye dayalı nicel ve nitel araştırmalar gerçekleştirmektedir. Yeni Medya kavramı konusunda çalışmalar gerçekleştiren Yengin, gelecekte bizi bekleyen olumlu ve olumsuz toplumsal pratikleri de incelemekte ve önlemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Uygulamalı ve kuramsal dersler veren Deniz Yengin, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

 

Web of Science ResearcherID: AAF-3519-2021

ORCID ID: 0000-0002-6846-0770

YÖK Akademik: Deniz Yengin

Academia

Researchgate

SOBİAD