Yayınlar

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Deniz YENĞİN

Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1978

Unvanı: Profesör

 

Web of Science ResearcherID: AAF-3519-2021

ORCID ID: 0000-0002-6846-0770

CV

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi 2003
Y. Lisans  İletişim Tasarımı İstanbul Kültür Universitesi 2006
Doktora  Bilişim (Yeni Medya) Marmara Üniversitesi 2010

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi

Prof. Dr. Simten GÜNDEŞ

 

Doktora Tezi ve Danışmanı:

Dijital Oyunlarda Şiddet Kavramı: Yeni Şiddet

Doç. Dr. Cem S. SÜTÇÜ

 

Görevler:

 

Görev Ünvanı                         Görev Yeri                                                             Yıl

Öğr.Gör.  İstanbul Kültür Üniversitesi 2007-2008
Öğr.Gör. (DSÜ)  Kocaeli Üniversitesi 2008-2009
Okt.  İstanbul Kültür Üniversitesi 2008-2010
Yrd.Doç.Dr.  İstanbul Kültür Üniversitesi 2011-2015
Bölüm Başkan Vkl.  İstanbul Kültür Üniversitesi 2012-2013
Doçent  İstanbul Kültür Üniversitesi 2015-2016
Bölüm Başkan Yrd.  İstanbul Kültür Üniversitesi (İletişim Tasarımı) 2010-2016
Dekan Yrd.  İstanbul Kültür Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) 2015-2016
Bölüm Başkanı  İstanbul Kültür Üniversitesi (Sinema ve Televizyon) 2015-2016
Doç.Dr.  İstanbul Aydın Üniversitesi 2016-2019
Bölüm Başkanı  İstanbul Aydın Üniversitesi (Görsel İletişim Tasarımı) 2016-2017
Merkez Müdürü  İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (1.Dönem) 2017-2019
Anabilim Dalı Başkanı  İstanbul Aydın Üniversitesi (Yeni Medya) (1.Dönem) 2017-2019
Bölüm Başkanı  İstanbul Aydın Üniversitesi (Yeni Medya ve İletişim) (1.Dönem) 2017-2019
Dekan Vekili  İstanbul Aydın Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 01.07.2019 – 30.11.2019
Merkez Müdürü  İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (2.Dönem) 2019-2021
Prof.Dr.  İstanbul Aydın Üniversitesi 2019-2022
Yayın Komisyon Başkanı İstanbul Aydın Üniversitesi 2019-2022
Dekan Vekili  İstanbul Aydın Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 01.06.2020 – 30.06.2020
Anabilim Dalı Başkanı  İstanbul Aydın Üniversitesi (Yeni Medya) (2.Dönem) 2020-2021
Bölüm Başkanı  İstanbul Aydın Üniversitesi (Yeni Medya ve İletişim) (2.Dönem) 2020-2021
Dekan  İstanbul Aydın Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 17.07.2020 –25.01.2022

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

Bayrak, Tamer. Halkla İlişkilerde Yeni Medya Olarak Karma Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı: Göz İzleme Tekniği Üzerine Araştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2020, Uzaktan Online Tez Savunması, (15 Mayıs 2020).

Tan, Hakan. Kişisel ve Marka İmaj Yönetiminin Sosyal Medyada Dönüşümü. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2019 (30 Nisan 2019).

Aydoğan, Derya. Sanal Gerçeklik Sistemleri ile Sanatın Dijital Dönüşümü. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, 2021.

Bayındır, Berkan. Halkla İlişkilerde Oyunlaştırma kavramı: Procter & Gamble Mobil Uygulamasının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2021.

Gümüş, Sema. Küreselleşme Bağlamında Marka İtibarı ve Tanınmış Marka Olgusu Değerlendirme: Ülker ile Nestle Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2021.

Özge, Topçu. Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Yeni Medyada Kurumsal İletişim Yönteminin Spor Külüpleri Bağlamında İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2022 (devam ediyor).

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Harranoğlu, Sefa. YENİ İLETİŞM TEKNOLOJİLERİNİN YAZILI MEDYAYA ETKİSİ “E BOOK“.  İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Ağustos 2021.

Cihan, Berfu. DİJİTAL KAPİTALİZM BAĞLAMINDA OYUNLAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK YEMEKSEPETİ. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Temmuz 2021.

Özsevinç, Nimet. YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ VE EBEVEYNLERİNİN DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK ANALİZİ. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Temmuz 2021.

Büyükarslan, Simge. DİJİTAL REKLAMCILIKTA KOZMETİK MARKALARININ REKLAM KULLANIMI: KİKO ÖRNEĞİ. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Haziran 2021.

Kaya, Arzu. Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Haziran 2021.

Çelik, Yarkın. Yeni Medyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’deki GSM Operatörleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Aralık 2020.

Erol, İhsan Emre. Halkla İlişkiler Eğitiminde Sanal Gerçeklik Üzerine bir Araştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2020.

Şivil, Burcu. Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Kimlik Aracı Olarak İnstagram Kullanımı. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Uzaktan Online Tez Savunması, Mayıs 2020.

Aslanlı, Taha. Siyasal İmaj Oluşumunda Dijital Propaganda: 2019 Yerel Seçimleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayları Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Kasım 2019.

Onay, Alay. Yeni Medya Çalışmalarında Kullanıcı Deneyimlerinin İncelenmesi: Yandex Navigasyon. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Eylül 2019.

Olcay, Sümeyya. Sosyal İhtiyaçların Karşılanmasında Yeni Medya Uygulama Örneği Olarak Dijital Asistanlar. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya Anabilim Dalı, Eylül 2019.

Yalçın, Nergiz. Halkla İlişkiler Bağlamında Ağ Toplumunda Gözetim Olgusu. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Temmuz 2019.

Şen, Tuğçe. Kriz Dönemlerinde Dijital Tüketimde Tüketicinin Satın Alma Davranışlarının Analizi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Temmuz 2019.

Güney, Büşra. Dijital Dönüşümle Birlikte Ortaya Çıkan Yeni Bağımlılıkların İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Temmuz 2019.

Polat, Reyhan. Tüketim Toplumu Bağlamında Sosyal Medya Bağımlılığı. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Toraman, Eren. Türk Komedi Filmleri Örnekleriyle Halkla İlişkilerde Ürün Yerleştirme. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Mushfig Huseynov “İkinci Dünya Savaşi Rus Propagandasi” İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Akagün Yozgat, Seda. Halkla İlişkiler Bağlamında Yeni Medya Kullanımı. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Çalış, Ayten. Bir Kamuoyu Oluşturma ve Manipülasyon Araci Olarak Algi Yönetimi: Kurtlar Vadisi Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Yılmaz, Nurseda. Türkiye’de Dergi Yayıncılığının Dijitalleşmesi İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Ceyhan, Çağla. Yeni Medyayla Birlikte Dijitalleşen Tüketim: Gittigidiyor Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Akyol, Dilara İrem. Sosyal Medyada Arama Motoru Reklamları. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2018.

Tezcan, Elif Tuba. Halkla İlişkilerin Dijitalleşmesi Bağlamında Konum Tabanlı Pazarlama. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2017.

Köse, Necla. Dijital Pazarlamadan Fijital Pazarlamaya Geçişe Örnek Olarak Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Katkısının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2017.

Kılınç, Meriç. Kitle Kültürünün Dijital Kültüre Dönüşümü ve Toplumsal Etkilerinin İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2017.

Dereli, Barış. “Yeni Medya Olarak Çevrimiçi Video Portalları ve Video Portallarının İncelenmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013.

Ergin, Ertan. “Sosyal Medyada Reklam Kullanımı Örneği Olarak Yerli Reklamların İncelenmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2015.

Bayrak, Tamer. Türk Sinemasında Mekan Yaklaşımı: Yılmaz Güney’in “Yol” ve Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” Filmlerinin Mekansal Çözümlemesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2015.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

2020, “Sürdürülebilir Üniversite Arama Konferansı“, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yürütücü, İAÜ Büyükçekmece Kampüsü, 3 Şubat 2020.

2020, “Yeni Nesil PDR ve Eğitim 4.0“, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Eğitmen, Zoom only,ne eğitim, 1 Temmuz 2020.

2020, “Medya Mükemmellik Zirvesi”, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, Seçici Kurul Üyesi, 2 Nisan 2020, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

2019, “TESFED ESPOR ÇALIŞTAYI”, Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı, Sağlık Kurulu Üyesi, 25 Eylül 2019, Avantgarde Hotel Levent, İstanbul.

2019, “Espor ve Geleceği Çalıştayı” Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, Çalıştay Üyesi, 20 Haziran 2019, Balıkesir.

2019, “Bir Sosyal Uzlaşı Aracı Olarak Halkla İlişkiler ve Toplumsal Etik Çalıştayı” İstanbul Aydın Üniversitesi, Katılımcı, 2 Mayıs 2019, Halit Aydın Kampüsü.

2019, “6. Uluslararası İletişim Günleri – Dijital Dönüşüm Sempozyumu” Üsküdar Üniversitesi, Dijital Çağda Gerçekliğin Yeniden Üretimi Oturumu, Oturum Başkanı, 2-3 Mayıs 2019, Güney Yerleşke, İstanbul.

2019, “6. Uluslararası İletişim Günleri – Dijital Dönüşüm Sempozyumu” Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bilim kurulu Üyesi, 2-3 Mayıs 2019, Güney Yerleşke, İstanbul.

2019, “Öğrenci Memnuniyeti Arama Konferansı“, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yürütücü, İAÜ Tepekent Sosyal Tesisleri, 2 Şubat 2019.

2019, “Communication and Technology Congress 2019”, İstanbul Aydın University, Faculty of Communication, Yürütücü, CTC2019-Communication and Technology Congress. 17 Nisan 2019.

2019, Yeni Medya ve Aile Çalıştayı, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi Ortaklaşa, Düzenleme Kurulu Üyesi, 27 Mart 2019, İstanbul.

2019, Eğlence ve Kültür Hizmet İhracatı Çalıştayı, Hizmet İhracatçılar Birliği – TİM, Çalıştay Moderatörü ve Yürütücüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi, 26 Şubat 2019, Türkiye İhracatçılar Meclisi.

2018, Yazılım ve Bilişim İhracatı Strateji Çalıştayı, Hizmet İhracatçılar Birliği – TİM, Çalıştay Moderatörü ve Yürütücüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi, 20 Kasım 2018, Türkiye İhracatçılar Meclisi.

2018, İstanbul Aydın Üniversitesi ve TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirilen “Mesleki Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi” Sanal Gerçeklik ve Mobil Programlama Atölyesi Eğitmeni, 12 Ekim 2018, VRLAB.

2018, “Sanal Gerçekliğin Tetiklediği Semptomlar”, İstanbul Aydın Üniversitesi, BAP Projesi, Yürütücü, 13 Haziran 2018.

2018, “VRAYDIN SANAL GERÇEKLİK”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gamesweek2018 Oyun Fuarı, Yürütücü, 6-10 Haziran 2018.

2018, “İAÜ VR Aplikasyon VR 360”, İstanbul Aydın Üniversitesi, BAP Projesi, Yürütücü, 1 Haziran 2018.

2018, “Geleceği İnşa Etmek”, İstanbul Aydın University, Faculty of Communication, Yürütücü, GİE2018. 1 Mart 2018.

2017, “Communication and Technology Congress 2017”, İstanbul Aydın University, Faculty of Communication, Yürütücü, CTC2017-Communication and Technology Congress. 23 Kasım 2017.

2017, “Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri  Çalıştayı”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi – Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yürütücü, İstanbul, 13 Ekim 2017.

2017, “Sanal Futbol Deneyimi” İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Koordinatör, İstanbul, 18 Temmuz 2017. (Arsenal Futbol Okulu Türkiye – İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği)

2017, “Sosyal Medya ve Etik Çalıştayı”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Katılımcı, İstanbul, 20 Şubat 2017.

2017, “SEO Uzmanlık Eğitimi”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitim Koordinatörü, İstanbul, 18-26 Mart 2017.

2016, “Dijital Genç Bakış” Projesi; İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Ortaklığı, Proje Koordinatörü, İstanbul, 14 Mart – 5 Mayıs 2016.

2016, “Dijital Genç Bakış” Projesi; İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Ortaklığı, Proje Eğitmeni, İstanbul, 14 Mart – 5 Mayıs 2016. (Sosyal Medya Eğitimleri)

2016, “SEO Eğitimleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Proje Koordinatörü, İstanbul, 10 Mart – 5 Mayıs 2016.

2016, “Sanatın Yolculuğu” ”, İstanbul Kültür Üniversites-Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Kültür Koleji, “4. Sınıf öğrencilerine sanat eğitimi”, Proje Koordinatörü, İstanbul, 9 Şubat- 10 Haziran 2016.

2016, “Kısa Film Atölyesi”, İstanbul Kültür Üniversites-Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Kültür Koleji, “10. Sınıf öğrencilerine kısa film eğitimi”, Proje Koordinatörü, İstanbul, 18 Şubat – 28 Nisan 2016.

2015, “Misafir”, Belgesel Film Projesi (Suriye’den savaş sebebiyle Hatay’ın bazı köylerine göç etmek zorunda kalan çocuk ve kadınların göç hikayeleri), İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Proje Danışmanı, Hatay, 29 Eylül – 04 Ekim 2015.

2015, “1. Uluslararası SEECS Kısa Film Festivali”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, SEECS (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği Üye Ülkeler Ortak Projesi), Proje Yürütücüsü, 28 Nisan – 30 Nisan 2015.

2014, Alternatif Bilişim Derneği, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve UNICEF Türkiye’nin işbirliği ile gerçekleştirilen “Yeni Medya Okuryazarlığı Müfredat Geliştirme Çalıştayı” Üyesi

2010, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve Üniversiteler ile yürütülen Güzel Sanatlar Projesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Sorumlusu, “Genç Sanatçılar Mültecileri Anlatıyor” isimli projenin Üniversite Yürütücüsü.

2010, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İŞKUR arasında gerçekleşen iş birliği çerçevesinde,  İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından İŞKUR’a kayıtlı İşsizlere ÜCRETSİZ işgücü geliştirme kursları Final-Cut Programı Eğitmeni.

2011, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve Üniversiteler ile yürütülen Güzel Sanatlar Projesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Sorumlusu, “Genç Sanatçılar Mültecileri Anlatıyor” isimli projenin Üniversite Yürütücüsü.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi / İdari Görevler :

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Dekan (17.07.2020 – )

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Dekan Vekili (01.06.2020 – 30.06.2020)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sınav Komisyon Başkanı (15.05.2020-)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, Yayın Komisyonu, Komisyon Başkanı (27.12.2019- )

-İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (2. dönem), Merkez Müdürü (10.07.2019-01.10.2021)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Dekan Vekili (01.07.2019 – 30.11.2019)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim, Bölüm Başkanı (13.05.2017-30.11.2019 )

-İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Anabilim Dalı, Anabilim Dalı Başkanı (26.04.2017-30.11.2019)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Müdürü (15.04.2017-09.07.2019)

-İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı (23.11.2016-13.05.2017)

-İletişim Fakültesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi, Yayın Editörü (1.12.2016-30.11.2019)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Editör Yardımcısı (01.01.2017-30.06.2018)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Yayın Editörü (01.07.2018-30.11.2019)

 

İstanbul Kültür Üniversitesi / İdari Görevler :

– Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı (16.01.2015-31.07.2016)

– Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (31.03.2015-31.07.2016)

– Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (15.03.2016-31.07.2016)

-Sanat ve Tasarım Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı (01.07.2015-31.07.2016)

-Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcılığı (07.07.2014- 31.07.2016)

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Sanat-Tasarım Akademi Proje Komisyonu” Üyesi (09.02.2015-31.07.2016)

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Tanıtım Komisyonu Başkanı” (09.02.2015-31.07.2016)

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Eğitim Komisyonu Üyesi” (09.02.2015-31.07.2016)

– İstanbul Kültür Üniversitesi, “Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi” Danışma Kurulu Üyesi, (19.03.2014-31.07.2016)

-Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcılığı (20.09.2011-01.04.2014)

-Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Vekilliği (07.12.2012-07.06.2013)

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “SAP-ORION” Projesi Akademik Koordinatörü, (2012-2014)

– İletişim Tasarımı Bölümü “SAP-ORION” Komisyon Üyesi, (18.11.2014-31.07.2016)

– İletişim Tasarımı Bölümü “Komisyonları Değerlendirme” Üyesi, (18.11.2014-31.07.2016)

– İletişim Tasarımı Bölümü “Eğitim” Komisyon Üyesi, (18.11.2014-31.07.2016)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

-İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 15-16- Ekim 2020, İstanbul.

-İLAD/İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, Ölçütler Komite Üyesi, 2019.

-1. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Bilim ve Hakem Kurulu Üyesi, 11 Kasım 2019. www.iletisimkongresi.org

-İLAD/İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, Ölçütler Komite Üyesi, 2019.

-Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı, Sağlık Kurulu Üyesi, 2019.

-RATEM – Radyo ve Telvizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Seçici Kurul Üyesi, 2019.

-İLAD-İletişim Araştırmaları Derneği, Üye, 2017.

-İLEDAK-İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, Üye, 2017.

-İLEDAK-İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, Eğitimci/Değerlendirici, 2017.

-İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Editör, 2018.

-İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Editör Yardımcısı, 2017.

-İletişim Çalışmaları Dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Referee, 2017.

-Yeni Medya Elektronik Dergisi, Yayın Editörü, 2016.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/index.php/editorial-board/

-Yeni Medya Dergisi (Hakemli, Akademik, E-Dergi), Gazi Üniversitesi, Referee, 2016.

(http://yenimedya.gazi.edu.tr/index.php/yenimedya/about/editorialTeam )

-Bilişim, İletişim, İnovasyon ve Tasarım Platformu (BİİT), Kurucu Üye, 2013.

-The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), Editor, 2011.

-Academic Journal of Information Technologies (AJIT-e), Referee, 2011

-Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, “Öneri”, Referee, 2015.

-Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz İletşim Dergisi, Referee, 2018.

-Üsküdar Üniversitesi, Etkileşim Dergisi, “Bilim Danışman Kurulu Üyesi”, 2018.

-Türkiye Bilişim Derneği, Üye, 2008

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi

İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (LİSANS)

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2017-2018 Güz   Yeni Medya Programcılığı I 2 2 17
Bahar   Yeni Medya Programcılığı II 2 2 16
2018-2019 Güz   Yeni Medya Programcılığı I 2 2 40
Bahar   Yeni Medya Programcılığı II 2 2 37
2019-2020 Güz   Yeni Medya Programcılığı 1 2 32
Güz   Yerinde Uygulama I 0 0 14

 

 

 

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (LİSANS)

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2016-2017 Güz   İletişim Kuramları I – A 2 0 66
  İletişim Kuramları I – B 2 0 66
  Yerinde Uygulama I 0 0 30
  Yerinde Uygulama III 0 0 30
  Sanat ve Yeni Medya 2 0 8
Bahar   İletişim Kuramları II – A 2 0 50
  İletişim Kuramları II – B 2 0 49
  Yerinde Uygulama III 0 0 32
  Bitirme Projesi 3 0 48

 

 

İletişim Fakültesi / Yeni Medya (YÜKSEK LİSANS)

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2017-2018 Güz Yeni Medya Kuramları (YL) 3 0 17
Bahar Yeni Medya Araştırma Yöntemleri 3 0 17
Seminer 0 0 0
Güz Yeni Medya Kuramları (YL) 3 0 9
2018-2019 Seminer (YL) 0 0 3
Bahar Yeni Medya Araştırma Yöntemleri 3 0 17
Seminer (YL) 0 0 17
2019-2020 Güz İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (YL) 3 0 19
Teze Giriş ve Seminer (YL) 0 0 2
Bahar Yeni Medya ve Bağımlılık 3 0 20
Seminer (YL) 0 0 15
  Yerinde Uygulama II 0 0 14

 

 

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (YÜKSEK LİSANS-DOKTORA)

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2018-2019 Güz  Seminer (Doktora) 0 0 3
Bahar  Seminer (Doktora) 0 0
2017-2018 Güz   İletişim Kuramları ve Gündem Yönetimi (YL) 3 0 17
  Yeni İletişim Ortamlarında Halkla İlişkiler (Doktora) 3 0 2
  Film Kuramları (Doktora) 3 0 1
Bahar   Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (YL) 3 0 18
  Seminer  (Doktora) 0 0 3

 

2016-2017 Güz   Halkla İlişkiler ve Yeni Medya (YL) 3 0 18
  İletişim Kuramları ve Gündem Yönetimi (YL) 3 0 25
  Yeni İletişim Ortamlarında Halkla İlişkiler (Doktora) 3 0 2
Bahar   Medya Çalışmaları (Doktora) 3 0 2
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri  (Doktora) 3 0 4
  Seminer  (YL) 0 0 9
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (YL) 3 0 19

 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi / İletişim Tasarımı-İletişim Sanatları

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016 Güz   Proje Atölyesi I (GİT) 2 2 6
  Araştırma Yöntemleri-IT 2 0 53
  Deneysel Sanat Atölyesi III 0 4 8
  Multimedya Uygulamaları I 1 2 23
  Araştırma Yöntemleri-ISN 2 0 79
  Bilgisayarda Tasarım I 0 2 4
Bahar   Proje Atölyesi II (GİT) 2 2 7
  Yeni Medya 2 0 50
  Deneysel Sanat Atölyesi IV 0 4 8
  Multimedya Uygulamaları II 1 2 34
  Yeni Medya 2 0 16
2014-2015 Güz   Proje Atölyesi I 2 2 15
  Araştırma Yöntemleri 2 0 62
  Deneysel Sanat Atölyesi III 0 4 22
  Multimedya Uygulamaları I 1 2 32
  Bilgisayarda Tasarım I-ISN 0 4 14
  Bilgisayar I 0 2 68
  Bilgisayarda Tasarım I 0 2 79
Bahar   Proje Atölyesi II 2 2 15
  Yeni Medya 2 0 45
  Deneysel Sanat Atölyesi IV 0 4 24
  Multimedya Uygulamaları II 1 2 32
  Bilgisayarda Tasarım II-ISN 0 4 8
  Bilgisayar II 0 2 67
  Bilgisayarda Tasarım II 0 2 77

 

İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sanat ve Tasarım Fakültesi/İletişim Tasarımı

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016 Güz   Medya Kuramı     2       0     8
  Yeni İletişim Teknolojileri     2       0     5
  Araştırma Yöntemleri     2       0     7
Bahar   Yeni Medya     2       0     7
2014-2015 Güz   Medya Kuramı     2       0     5
  Yeni İletişim Teknolojileri     2       0     5
  Araştırma Yöntemleri     2       0    11
Bahar   Yeni Medya     2       0     8
2013-2014 Güz   Video Sanatı I     0       2     5
Güz   Yeni İletişim Teknolojileri     2       0     4
Bahar   Yeni Medya     2       0     5

 

 

  

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Bayrak, Tamer ve Yengin, Deniz. “Eye Tracking Technology In Mixed Reality Technology: Review Of Eye Tracking Metrics And Navigation Data The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, October 2020, Volume 10 Issue 4, ISSN 2146-5193, s.587-596. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor, Ulakbim) (DOI Number: 10.7456/11004100/0019)

A2. Yengin, Deniz ve Ormanlı, Okan. “Analysis of Bandersnatch Film as a Case of Interactive Fiction The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2020, Volume 10 Issue 2, ISSN 2146-5193, s.83-96. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor, Ulakbim) (DOI Number: 10.7456/11002100/002)

A3. Yengin, Deniz. “Digital Addiction as Technology Addiction” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2019, Volume 9 Issue 2, ISSN 2146-5193, s.130-144. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor, Ulakbim) (DOI Number: 10.7456/10902100/007)

A4. Yengin, Deniz. Bayrak, Tamer. Topçu, Özge. Bayındır, Berkan. “Augmented Reality as A Medium Of Gamification Of Consumption In The Context Of Global Village” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2018, Volume 8 Issue 2, ISSN 2146-5193, s.376-392. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Thomson Reuters ESCI, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10802100/016)

A5. Yengin, Deniz & Bayrak, Tamer. “Public Opinion in Social Media” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2017, Volume 7 Issue 2, ISSN 2146-5193, s.351-379. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Thomson Reuters ESCI, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10702100/019)

A6. Yengin, Deniz, “Transformation of Leisure Time in New Media: Binge Watch” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, October 2016, Volume 6 Issue 4, ISSN 2146-5193, s.351-379. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Thomson Reuters ESCI, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10604100/001)

A7. Yengin, Deniz, “Opportunities of New Media: Semantic Web” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, January 2015, Volume 5 Issue 1, ISSN 2146-5193, s.44-53. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10501100/004)

A8. Yengin, Deniz & Sütçü, Cem. “Digital Game as a New Media and Digital Game Playing Habits of Youngsters in Turkey” Journalism and Mass Communication, U.S.A David Publishing, November 2011, Volume 1 Number 2, ISSN 2160-6579, s.88-97. (EBSCO, CEPS, VIP Corporation, Ulrich’s Periodical Directory, ProQuest/CSA Social Science Collection, Cabell’s Direction, Summon Serials Solutions, Chinese Scientific Journals Database, American Federal Computer Library Center-OCLC)

A9. Yengin, Deniz. “The Attitude of Students Towards Social Sciences in Undergraduate Studies: A Sample for the Communication Theory Course” International Journal on New Trends in Education and Their Implications-IJONTE, July 2011, Volume 2 Number 3, ISSN 1309-6249, s.29-35.

A10. Yengin, Deniz & Ekim, Berna, “Vernacular Creativity and New Media: iStockphoto” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, July 2011, Volume 1 Issue 1, ISSN 2146-5193, s.51-57. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Numarası: 10.7456/10101100/007)

A11. Küçükerdoğan, Bülent & Yengin, Deniz. “Ethics in New Media: Bobiler.org” International Congress on Visual Culture 2012-VISUALIST2012, July 2012, Visualist2012 Proceedings Book, Bologna (Italy): Medimond. ISBN:978-88-7587-647-0, 2012, s.2-7. (Indexed in Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters-ISI, SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 B1. Bayrak, Tamer & Yengin, Deniz.Analysis of Virtual Reality Technology in Gamification LearningCommunication and Technology Congress 2019, İstanbul, 17 April 2019, İstanbul Aydın University, CTC Conference Proceedings Book, ISSN: 978-88-87729-58-0, (Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities)  s.293-303.

B2. Yengin, Deniz. “Virtual Reality as Technology” Communication and Technology Congress 2017, İstanbul, 22-23 Kasım 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi, CTC Conference Proceedings Book,ISSN: 978-88-87729-44-3, (http://www.edlearning.it/ebook/AY11.pdf)

(Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities)  s.57-68.

B3. Yengin, Deniz. “Dijital Hastalıklar” 4. Uluslararası İletişim Günleri, İstanbul, 27-28 Nisan 2017, Üsküdar Üniversitesi, 2017.

B4. Yengin, Deniz. “Ağ Toplumu ve Gözetim Olgusu: Foursquare Örneği” International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges-IICS2012, İzmir, June 2012, IICS Proceedings Book, s.2341-2348 (ISSN 978-605-86867-0-0)

B5. Yengin, Deniz “Digital Game as a New Media and Use of Digital Game in Education” 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN11 Conference Proceedings Book, Barcelona, July 2011, s.192-196.

https://library.iated.org/view/YENGIN2011DIG

B6. Yengin, Deniz, “The Attitude of Students Towards Social Sciences in Undergraduate Studies: A Sample for the Communication Theory Course” 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 2011 Proceedings Book, Antalya, April 2011, s.185-190.

B7. Yengin, Deniz & Sütçü, Cem “Use of New Media Tools in Education: iPad Model” 11th International Educational Technology Conference, Istanbul Üniversitesi, IETC 2011 Proceeding Book (Volume I), İstanbul, May 2011, s.1246-1255.

B8. Yengin, Deniz, “The Video Game as a New Media” International Conference of New Media and Interactivity, Marmara University Faculty of Communication 2010 Proceedings Book, İstanbul, Mayıs 2010, s.313-317.

B9. Yengin, Deniz, “New Media and Conversion of Reality” International Symposium Communication in the Millennium, Anadolu University Faculty of Communication 2010 Proceedings Book, Eskişehir, Mayıs 2010, s.318-330.

B10. Tıngöy, Ozhan, Gulluoglu Serkan ve Yengin, Deniz, “The Use of Virtual Reality as an Educational ToolInt. Technology, Education and Development Conference, Valencia, Inted2009 Proceedings CD,  Mart2009, s.438-446.

https://library.iated.org/view/TINGOY2009THE1

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Özsevinç, Nimet ve Yengin, Deniz (2020). MEDIA LITERACY IN THE DIGITAL WORLD: GELİŞİM EVİ SPORTS CLUB”, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, Ocak 2021, cilt 5, sayı 1, 35-48. E-ISSN: 2548-0200.

DOI NO: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2021/ejnm_v5i1004

https://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2020/12/ejnm_v5i1004.pdf

 

D2. Şen, Tuğçe ve Yengin, Deniz (2020). TÜRKİYE’DE SPOR İLETİŞİMİNİN FUTBOL KULÜPLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÖRNEĞİ”, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, Mayıs 2020, cilt 4, sayı 2, 89-105. E-ISSN: 2548-0200.

DOI NO: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2020.4/2.89-105

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2020/04/ejnm_v04i2102.pdf

 

D3. Şen, Tuğçe ve Yengin, Deniz (2020). KRİZİN DİJİTAL TÜKETİMDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ”, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, Ocak 2020, cilt 4, sayı 1, 1-78. ISSN: 2548-0200.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/ejnm_v04i1106.pdf

 

D4. Büyükarslan, Simge ve Yengin, Deniz (2019). ANALYSIS OF THE INTERACTION OF THE AUDIENCE IN THE SERIES MONITORING PROCESS”, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, Mayıs 2019, cilt 3, sayı 2, 146-163. ISSN: 2548-0200.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2019/05/ejnm_v03i2106.pdf

 

D5. Akyol, Dilara, İrem ve Yengin, Deniz (2018). “Sosyal Medyada Arama Motoru Reklamları”, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, Eylül 2018, cilt 2, sayı 3, 136-155. ISSN: 2548-0200.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wpcontent/uploads/2018/07/ejnm_v02i3_SEPTEMBER.pdf​

 

D6. Yengin, Deniz ve Bayrak, Tamer. “The Augmented Reality with Gamification of Consumption” Üsküdar Üniversitesi Akademik Etkileşim Dergisi – etkileşim, Mayıs 2018. ISSN:2149-1909, Cilt 1 Sayı 1, İstanbul, s56-77

Link: https://etkilesimdergisi.com/makale-arama?year=1&volume=&issue=1

 

D7. Köse, Necla ve Yengin, Deniz. “Dijital Pazarlamadan Fijital Pazarlamaya Geçişe Örnek Olarak Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Katkılarının İncelenmesi” İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi – İAÜD, Ocak 2018. ISSN:1309-1352, Cilt 10 Sayı 1, İstanbul, s77-111.

DOI Number: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2018.1/37.77-111

D8. Tezcan, Elif Tuba ve Yengin, Deniz. “Halkla İlişkilerin Dijitalleşmesi Bağlaminda Konum Tabanli Pazarlama” İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi – İAÜD, Ocak 2018. ISSN:1309-1352, Cilt 10 Sayı 1, İstanbul, s113-123.

DOI Number: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2018.1/37.113-123

 

D9. Yengin, D. & Küçükerdoğan, B. “Evaluation of the Use of E-Government Application in Turkey as an E-Transformation Project” İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilim Dergisi, ISSN:1309-1352, Yıl:3, Sayı:7, Mart 2012, İstanbul, ss:91-106.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yengin, Deniz, “İletişim Aracı olarak Karikatürde “Komik Şiddet” Kullanımı” / III. Ulusal İletişim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Mayıs 2010, s.335-342

E2. Yengin, D. & Güllüoğlu, S., “Türkiye’de Bilişim Suçu’nun Yeni Yüzü: “Kart-Paylaşımı” / II. İstanbul Bilişim Kongresi Kurumsal Yazılım Bildiri Kitapçığı, Haziran 2008, s.255-262

 

F. Diğer yayınlar:

 

Yayımlanan Kitap:

 

F.1. Bayrak, T. & Yengin, D. Sanal Dünyada Yeni Şiddet. İstanbul: Der Yayınları, ISBN: 978-975-353-653-0, 2021.

F.2. Algül, A., Yengin, D., Karadağ, G., Övür, A. & Bayrak, T. Sanal Gerçekliğin Tetiklediği Semptomlar. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-2438-30-9, 2018. (Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları)

 

F.3. Yengin, D. & Bayrak, T. Film Çalışmaları. İstanbul: Der Yayınları, ISBN 978-975-353-515-1, 2018.

F.4. Yengin, D. & Bayrak, T. Yeni Medya ve Sanal Gerçeklik. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-2438-15-6, 2018. (Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları)

 

F.5. Yengin, D. & Bayrak, T. Sanal Gerçeklik – VR. İstanbul: Der Yayınları, ISBN: 978-975-353-493-2, 2018.

 

F.6. Yengin, D. İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları, ISBN: 978-975-353-466-6, 2017.

 

F.7. Yengin, D. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları, ISBN: 978-605-4993-21-5, 2.Baskı, 2014.

 

F.8. Yengin, D. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları, ISBN: 978-605-550-060-3, 2012.

 

F.9. Yengin, D. Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayınları, ISBN: 978-605-377-726-7, 2012. (Doktora Tezi)

 

Kitap Çevirisi:

F.10. Yengin, D. Bayrak, T. & Bayındır, B.(Çevirmenler) Dijital Dönüşüm. İstanbul: Paloma Yayınları, ISBN: *****,2021. (Digital Transformation – Thomas Siebel) 

F.11. Yengin, D. Bayrak, T. & Bayındır, B.(Çevirmenler) Süper Bağ(lantı)lı. İstanbul: Der Yayınları, ISBN: 978-975-353-506-9, 2018. (Superconnected – Mary Chayko)

 

 

Kitap Editörlüğü:

F12. Yengin, D. (Editör) TÜRKİYE’DE DİZİ SEKTÖRÜ VE DIŞ SATIM OLANAKLARI: MEDYAPIM ÖRNEĞİ, (Yazarlar: Okan Ormanlı-Özlem Vatansever) İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-625-7783-36-1, İstanbul: 2021.

F.13. Yengin, Deniz (Ed.) Communication and Technology Congress 2019. CTC Konferans Bildiri Kitapçığı, İtalya-Bologna, Editografica Publishing, ISBN:978-88-87729-58-0, 2019. İstanbul Aydın Üniversitesi, CTC Conference Proceedings Book (Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities)

F.14. Yengin, Deniz & Bayrak, Tamer (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. October 2021, Volume 11-Issue 4. ISSN 2146-5193.

(ULAKBİM Tr-Dizin, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/11104100)

F15. Yengin, D. (Editör) Yeni Medya ve Aile Çalıştayı Sonuç Raporu, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, (Etkinlik Tarihi: 27 Mart 2019), İstanbul: Ekim 2019.

F.16. Yengin, D. (Editör) Süper Bağ(lantı)lı. İstanbul: Der Yayınları, ISBN: 978-975-353-506-9, 2018. (Superconnected – Mary Chayko)

F.17. Yengin, D., Algül, A., Övür, A. ve Bayrak, T.(Editörler) Yazılım ve Bilişim İhracatı Strateji Çalıştayı Sonuç Raporu, Hizmet İhracatçılar Birliği – TİM, Çalıştay Moderatörü ve Yürütücüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi, 20 Kasım 2018, Türkiye İhracatçılar Meclisi.

F.18. Cankaya, Özden. Yengin, Hülya & Yengin, Deniz (Ed.) Communication and Technology Congress 2017. CTC Konferans Bildiri Kitapçığı, İtalya-Bologna, Editografica Publishing, ISBN:978-88-87729-44-3, 2017. İstanbul Aydın Üniversitesi, CTC Conference Proceedings Book (Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities)

F.19. Yengin, D. (Ed.) Geçmişten Günümüze 3 Boyutlu Sinema (Yazar: Timur Tanyer). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-2438-06-4, 2017. (Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları)

F.20. Yengin, D. (Ed.) Sosyal Medya Araştırmaları. İstanbul: Paloma Yayınları, ISBN: 978-605-9200-02-8, 2015.

F.21. Yengin, D. (Ed.) Yeni Medya ve. İstanbul: Anahtar Yayınları, ISBN: 978-975-8612-68-0, 2012

F.22. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM. January 2017, Volume 1-Issue 1. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2017.1/1),

ISSN: 2548-0200

 

F.23. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM. May 2017, Volume 1-Issue 2. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2017.1/2) ISSN: 2548-0200

 

F.24. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM. September 2017, Volume 1-Issue 3. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2017.1/3)

ISSN: 2548-0200

 

F.25. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM.  January 2018, Volume 2-Issue 1. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1)

ISSN: 2548-0200

 

F.26. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM. May 2018, Volume 2-Issue 2. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/2)

ISSN: 2548-0200

 

F.27. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM.  September 2018, Volume 2-Issue 3. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/3)

ISSN: 2548-0200

 

F.28. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. April 2019, Volume 9-Issue 2. ISSN 2146-5193.

(ULAKBİM Tr-Dizin, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10902100)

 

F.29. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. January 2019, Volume 9-Issue 1. ISSN 2146-5193.

(ULAKBİM Tr-Dizin, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10901100)

 

F.30. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. October 2018, Volume 8-Issue 4. ISSN 2146-5193.

(Thomson Reuters ESCI, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10804100)

 

F.31. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. July 2018, Volume 8-Issue 3. ISSN 2146-5193.

(Thomson Reuters ESCI, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10803100)

 

F.32. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. April 2018, Volume 8-Issue 2. ISSN 2146-5193.

(Thomson Reuters ESCI, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10802100)

 

F.33. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. July 2017, Volume 7-Issue 3. ISSN 2146-5193.

(Thomson Reuters ESCI, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10703100)

 

F.34. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. April 2017, Volume 7-Issue 2. ISSN 2146-5193.

(Thomson Reuters ESCI, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10702100)

 

F.35. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. January 2017, Volume 7-Issue 1. ISSN 2146-5193.

(Thomson Reuters ESCI, Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10701100)

 

F.36. Yengin, D. (Ed.Yard.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Ocak 2017, Volume 9-Issue 1. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2015.7/33)

 

F.37. Yengin, D. (Ed.Yard.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Nisan 2017, Volume 9-Issue 2. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2015.7/34)

 

F.38. Yengin, D. (Ed.Yard.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Temmuz 2017, Volume 9-Issue 3. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2015.7/35)

 

F.39. Yengin, D. (Ed.Yard.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Ekim 2017, Volume 9-Issue 4. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2015.7/36)

 

F.40. Yengin, D. (Ed.Yard.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Ocak 2018, Volume 10-Issue 1. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2018.7/37)

 

F.41. Yengin, D. (Ed.Yard.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Nisan 2018, Volume 10-Issue 2. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2018.2/38)

 

F.42. Yengin, D. (Ed.Yard.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Temmuz 2018, Volume 10-Issue 3. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2018.3/39)

 

F.42. Yengin, D. (Ed.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Ekim 2018, Volume 10-Issue 4. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2018.4/40)

 

F.43. Yengin, D. (Ed.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Ocak 2019, Volume 11-Issue 1. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2019.1/41)

 

F.44. Yengin, D. (Ed.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Nisan 2019, Volume 11-Issue 2. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2019.2/42)

 

F.45. Yengin, D. (Ed.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Temmuz 2019, Volume 11-Issue 3. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2019.3/43)

 

F.46. Yengin, D. (Ed.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Ekim 2019, Volume 11-Issue 4. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2019.4/44)

 

F.47. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM.  January 2019, Volume 3-Issue 1. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2019.3/1)

ISSN: 2548-0200

 

F.48. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM.  May 2019, Volume 3-Issue 2. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2019.3/2)

ISSN: 2548-0200

 

F.49. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM.  September 2019, Volume 3-Issue 3. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2019.3/3)

ISSN: 2548-0200

 

F.50. Yengin, D. ve Zeybek, I. (Ed.) VISUALIST2012 Bildiri Kitapçığı (2 cilt). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4233-76-2, 2012.

 

F.51. Küçükerdoğan, R., Zeybek, I. ve Yengin, D. (Ed.) VISUALIST2012 Proceedings Book. Italy: Medimond. ISSN: 978-88-7587-647-0, 2012.

(Indexed in Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters-ISI, SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH)

 

F.52. Küçükerdoğan, R., ve Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. October 2012, Volume 2-Issue4. ISSN 2146-5193.

(Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10204100)

 

F.53. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. July 2014, Volume 4-Issue 2. ISSN 2146-5193.

(Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/10402100)

 

F.54. Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. January 2020, Volume 10-Issue 1. ISSN 2146-5193.

(Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Number: 10.7456/11001100)

 

F.55. Yengin, D. (Ed.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Ocak 2020, Volume 12-Issue 1. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2020.1/45)

https://iaud.aydin.edu.tr/2020-ocak-cilt-12-sayi-1/

 

F.56. Yengin, D. (Ed.) Electronic Journal of New Media – e-JNM.  January 2020, Volume 4-Issue 1. (DOI Number: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2020.4/1)

ISSN: 2548-0200

https://yenimedya.aydin.edu.tr/index.php/volume-4-issue-1/

 

F.57. Yengin, D. (Ed.) İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi- İAÜD. Nisan 2020, Volume 12-Issue 2. ISSN: 1309-1352. (DOI Number: 10.17932/ IAU.IAUD.21490074.2020.2/46)

https://iaud.aydin.edu.tr/2020-nisan-cilt-12-sayi-2/

 

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı:

 

F.58. Deniz Yengin, Tamer Bayrak, Nur Emine Koç, “Enriching Course Content in University with New Media Technologies and Neuro Education”, *** (Ed.), Digital Citizenship and Management During Crisis, IGI GLOBAL, 2021, s.**-**.

 

F.58. Deniz Yengin, Tamer Bayrak, Irmak Koç, “YENİ MEDYA VE KAMUSAL ALAN KAVRAMI: 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI VE 4. DÜNYA İŞİTME ENGELLİLER KADIN VOLEYBOL TAKIMI ÖRNEĞİ”, Güven Büyükbaykal (Ed.), Spor ve Medya İlişkisi, Konya: Eğitim Yayınevi, 2021, s.**-**.

 

F.59. Deniz Yengin ve Tamer Bayrak, “Korona Günlerinde Üniversite Öğrencilerinin Yaşadığı Sanal Ortam Yalnızlığı Sendromu”, Ayten Övür (Ed.), Korona Günlerinde Dijital Toplum, İstanbul: Der Yayınevi, 2020, s.33-48.

 

F.60. Deniz Yengin ve Selin Yılmaz, “Dijital Okuryazarlık Bağlamında Çevrimiçi Etkinlikler”, Nilüfer Pembecioğlu, Nilüfer Sezer (Ed.), İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II, Konya: Eğitim Yayınevi, 2020, s.98-111.

 

F.61. Deniz Yengin, “İletişim Çalışmalarında Yapay Zeka”, Tamer Bayrak (Ed.), Dijital Gelecek, İstanbul: Der Yayınları, 2021, s.**-**.

 

F.62. Deniz Yengin ve Berkan Bayındır, “Digitally Connected and/or Addicted”, Gökmen Karadağ (Ed.), Digital Diseases: Symptoms of the Internet Era, Berlin: Peterlang Yayınevi, 2020, s.75-98.

 

F.63. Deniz Yengin ve Berkan Bayındır, “Dijital Bağ(ım)lı”, Gökmen Karadağ (Ed.), Dijital Hastalıklar, İstanbul: Der Yayınları, 2019, s.85-116.

 

F.64. And Algül, Deniz Yengin, Gökmen Karadağ, Ayten Övür ve Tamer Bayrak, “Sanal Gerçeklik Hastalığı”, Gökmen Karadağ (Ed.), Dijital Hastalıklar, İstanbul: Der Yayınları, 2019, s.9-54.

 

F.65. Deniz Yengin, “Yeni Medyayla Birlikte Ekonominin Dijitalleşmesi”, Tolga Kara (Ed.), Ağdaki Şüphe, İstanbul:Beta Yayınları, 2015, s.337-347.

 

F.66. Deniz Yengin ve Ömür Kınay, “Yeni Medyada Boş Zamanın Dönüşümü: Tıkınmalı İzleme”, Deniz Yengin (Ed.), Sosyal Medya Araştırmaları, İstanbul: Paloma Yayınları, 2015, s.211-257.

 

F.67. Deniz Yengin, “Teknoloji, Tekniyum ve Nesnelerin İnterneti”, Deniz Yengin (Ed.), Sosyal Medya Araştırmaları, İstanbul: Paloma Yayınları, 2015, s.185-209.

 

F.68. Deniz Yengin ve Ömür Kınay, “Kitle Kültürü Örneği Olarak Çarşı”, Volkan Ekin (Ed.), Türkiye’de Spor ve Medya. İstanbul: Köprü Yayınları, 2014, s.55-71.

 

F.69. Deniz Yengin, “Dijital Oyunlar ve Şiddet”, Aysel Aziz ve Suat Sungur (Ed.), İletişim Ve… İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2014, s.317-340.

 

F.70. Bülent Küçükerdoğan ve Deniz Yengin, “Sergei Mikhailovich Eisenstein”, Zeynep Özarslan (Ed.), Sinema Kuramları I. İstanbul: Su Yayınları, 2013, s.107-130.

 

F.71. Deniz Yengin, “Yeni Medyaya Eleştirel Bakış”, Deniz Yengin (Ed.), Yeni Medya ve. İstanbul: Anahtar Yayınları, 2012, s.123-133.

 

F.72. Deniz Yengin, “Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Topluwmu Olgusu: Whatsapp Uygulaması Örneği”, Tolga Kara (Ed.), Sosyal Medya / Akademi. İstanbul: Beta Yayınevi, 2012, s.345-364.

 

F.73. Deniz Yengin, “Televizyon ve Şiddet”, Bülent Küçükerdoğan (Ed.), Televizyon ve. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2009, s.256.

 

Makaleler:

 

F.74. Yengin, D. ”Sosyal medya özgürlük mü, yeni hegemonya mı? ”, Digital Age Dergisi, Eylül 2017, s.26-28.

 

F.75. Yengin, D. ”4. Çağın Oyuncağı: iPhone”, Kültür Atölyesi Dergisi, Sayı.1 –  Mayıs 2014, s.36-39.

 

F.76. Yengin, D. (Küçükerdoğan, B. İle), ”Kurgu ve Mekan 3 Boyutlu Mekan İllüzyonunun Yaratılması”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, Sayı.147 –  Ocak 2013

 

F.77. Yengin D., ”Oyun, Eğlence ve Günümüzdeki Yansımaları: Dijital Oyunun Sihirli ÇemberiPİ-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi – Bahar 2012

 

F.78. Yengin D., ”Ciddi Oyun: FutbolCumhuriyet Bilim Teknik Dergisi – 10.06.2011

 

F.79. Yengin, D. “Ciddi Oyun Futbol”, Hürriyet Kampüs – 14.04.2011

http://www.hurriyetkampus.com/ciddi-oyunfutbol.aspx?pageID=238&nID=7982&NewsCatID=249

 

F.80. Küçükerdoğan, B., Yengin, D.,“Tehlike! Kart Paylaşımı”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi – 04.01.2008

 

F.81. Küçükerdoğan, B., Yengin D.,“DVD’mi? O Artık EskidiCumhuriyet Bilim Teknik Dergisi – 02.11.2007

 

F.82. Yengin D.,“Oyundan doğan bir kültür; FutbolBeşiktaş Dergisi – Haziran 2011

 

 

Yayın Kurulu Üyeliği:

 

F.83.Sürdürülebilir Üniversite Arama Konferansı“, İstanbul Aydın Üniversitesi, Moderatör, İAÜ Büyükçekmece Kampüsü, 3 Şubat 2020.

F.84.Öğrenci Memnuniyeti Arama Konferansı,” İstanbul Aydın Üniversitesi, İAÜ Tepekent Yerleşkesi, Moderatör, 2 Şubat 2019.

F.85.Geleceği İnşa Etmek”, İstanbul Aydın University, Faculty of Communication, Yürütücü, GİE2018. (1 Mart 2018) Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 2018.

F.86. İletişim ve Teknoloji Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, CTC2019 (17.04.2019) Yayına Hazırlama Kurulu Üyesi , İstanbul, 2019.

F.87. İletişim ve Teknoloji Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, CTC2019 (17.04.2019) Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 2019.

F.88. İletişim ve Teknoloji Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, CTC2017 (22.11.2017-23.11.2017) Yayına Hazırlama Kurulu Üyesi , İstanbul, 2017.

F.89. İletişim ve Teknoloji Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, CTC2017 (22.11.2017-23.11.2017) Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 2017.

F.90. Uluslararası Görsel Kültür Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Visualist2012 (07.03.2012-09.03.2012) Yayına Hazırlama Kurulu Üyesi , İstanbul, 2012.

F.91. VIII.Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Semio 2007 (29.05.2007-01.06.2007)Yayına Hazırlama Kurulu Üyesi, İstanbul, 2007.

F.92. VIII.Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Semio 2007 (29.05.2007-01.06.2007)  Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 2007.

F.93. Yeni Medya ve Aile Çalıştayı, İstanbul Aydın Üniversitesi, 27 Mart 2019, Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 2019.

 

 

 

Çalışmalara Yaplan Atıflar:

 

 

Sanal Gerçeklik kitabına yapılan atıflar:

 

Ümit Atabek, Tarihten Geleceğe İletişim Teknolojileri. Anakara: Siyasal Kitapevi, Mart 2020.

 

Gökmen Karadağ, Digital Diseases: Symptoms of The Internet Era. Peterlang Yayınevi, Berlin, 2020.

 

Borandağ, E., Yücalar,F., Gençtürk, H., Kural, C. (2019), Tetrapleji Bireyler için VR Teknolojisi ile Sanal Alışveriş, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 4 (2), 60-68.

 

Utku Tevfik Güleç, “Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımı: Türkiye ve Dünyadaki Örnekler Çerçevesinde Bir Değerlendirme” KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya, Eylül 2019.

 

Servet Can Dönmez ve Hakan Erkılıç, “360 Derece Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Sinema Kuramı Üzerinden Okumak Mümkün mü?” Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi, Cilt 2 – Sayı 1, Aralık 2018.

 

Süper Bağ(lantı)lı Çeviri kitabına yapılan atıflar:

 

İbrahim Akkaş, Teknoloji Bağımlılığı, Konya, Eğitim Yayınevi, 2019, s.21,106

 

Nur Neşe Şahin, Gizem Çorman ve Murat Doğdubay. “Fast-Casual Restoranlarda VR (Virtual Reality) Gözlüklerinin Kullanımı”  1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı (01-03 Kasım 2018) Sapanca, Turkey, 283-291.

 

İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları başlıklı kitabıma yapılan atıflar:

 

Mustafa Öztunç, İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ISSN:2147-1185), SS.2826-2840, 2020, 9 (3).

Sevgi Kavut, “İletişim Araştırmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler Üzerine Bir Değerlendirme” İntermedia İnternational e-Journal, Spring – June, 2019, 6-10, DOI: 10.21645/intermedia.2019.56.

 

Cihan Becan ve Gonca Yıldırım, “Halkla İlişkiler Eğitimi Kapsamında Öğrencilerin Uygulamalı Bir Eğitim Aracı Olarak Halkla İlişkiler Öğrenci Ajanslarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma” Gümüşhane Üniversitesi e-Journal of Faculty of Communication, Cilt: 8, Sayı:1, Mart 2020, ss.559-586.

 

Coşkun,R. (2019), Türkiye’de Bilimsel Yöntem Alanının Yüz Yıllık Gelişimi: Yöntem/Bilim ve Bilim Felsefesi Kitaplarına İlişkin Eleştirel Okumalar ve Bir Dönemlendirme Girişimi, International Social Sciences Confrence in the Balkans, October 27-28,2019, Kuşadası, Türkiye

 

Sevgi Kavut, İletişim Araştırmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler Üzerine Bir Değerlendirme. Kavut/Intermedia International e-Journal, Spring – June, 2019 6(10).

 

İrfan Ertekin, Değişkenler Açısından Bir Sosyal Medya Araştırması. Turkish Studies, Volume 14 Issue 2, 2019, s.385-399.

 

Nabi Sarıbaş, Babürhan Cörüt. “Markaların Hedef Kitlelerine Ulaşmasında Dijital İletişimin Rolü ve Göstergebilimin Önemi” e-Journal of New Media – e-JNM, ISSN: 2548-0200, September 2018 Volume 2 Issue 3, p.168-182. 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/3.168-182

 

Kahya, Yalçın. “Hizmet Sektöründe Yeni İş Uygulamaları” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. Cilt: 16 Satı 3 Eylül 2018, ss. 219-238.  http://dx.doi.org/10.11611/yead.431731

Olcay, Sümeyya. “SOSYALLEŞMENİN DİJİTALLEŞMESİ OLARAK SOSYAL MEDYA VE RESİMLER ARASINDA KAYBOLMA BOZUKLUĞU: PHOTOLURKING”. e-Journal of New Media/ Yeni Medya Elektronik Dergisi. eJNM. ISSN: 2548-0200, May 2018 Volume 2 Issue 2 p.90-104. 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/2.90-104

 

Golikova Guzel Azgarovna, Motigullina Alfia Ruhullovna, Zamalieva Luiza Firdusovna. “To The Question of the Aciological Model of Learning Literary Education in The Modern School: From Traditions To Innovations” The Turkish Online Journal of Design Art and Communication – TOJDAC, July 2017 Volume 7 Issue 3, 387-394.

DOI NO: 10.7456/10703100/001

http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME7-ISSUE3_files/tojdac_v07i3101.pdf

 

Ceyhan, Çağla. “The Consumption Power of Social Media” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 3, September 2017.

 

Köse, Necla. Dijital Pazarlamadan Fijital Pazarlamaya Geçişe Örnek Olarak Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Katkısının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

 

Tezcan, Elif Tuba. Halkla İlişkilerin Dijitalleşmesi Bağlamında Konum Tabanlı Pazarlama. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

 

Yengin, Didem Ataman. “Türkiye’de Halkla İlişkiler Eğitimi ve Sorunları” İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2017.

 

 

Sosyal Medya Araştırmaları başlıklı kitabıma yapılan atıflar:

 

Harun Mustafa Töle, “BANKSY’NİN INSTAGRAM İLE ETKİLEŞİMİNİN KIRMIZI BALONLU KIZ YAPITINDAN HAREKETLE İNCELENMESİ” 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (11 – 14 Temmuz 2019 / Bandırma) (UBAK) Bildiri Tam Metin Kitabı, Asos Yayınları, Ankara: 2019, s. 144.

 

Özkan, Abdullah. “Medyanın Kitlesinden, Kitlelerin Medyasına; 21. Yüzyılda İletişimdeki Paradigma Değişimi ve Sanal İletişimin Beraberinde Getirdikleri” 3.Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 3-4 Mayıs 2016, İstanbul, 293-302.

 

Kübra Nur Duran ve İrem Yeniceler. “Gelenekselden Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde İçerik Üretimi Sürecinin Dönüşümü: Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı” Yeni Medya Elektronik Dergisi – eJNM, e-ISSN: 2548-0200, September 2019 Volume 3 Issue 3, s. 200-212.

 

Sevim Büşra Kurtuluş, “Siyasal İletişimde Yeni Medyanın Kullanımı ve Etkisi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018

 

Yusifli, Heydar ve Kerim, Gülmira. “Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Uygulamasının Satın Alma Kararına Etkisi: İstanbul İlinde Bir Araştırma” İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, ISSN: 1309-1352, Ocak 2019 Cilt 11 Sayı 1 (91-109).

 

Akdemir, Gözde. “Bir Biçimlenme Sistemi Olarak Sosyal Medya: Seramik Eserlerde Kişisel Yorumlar” Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2018.

 

Kaymas, Serhat. “Bir Uçak Yolculuğunda Küresel Köyü Yeniden İzlemek: Yeni İletişim ve Enformasyon Teknolojileri, Küresel Haber ve Küresel Kamusal Alanın Oluşumu Üzerine Bir Değerlendirme” Intermedia International e-Journal, Spring-June 2016 3(1). s.49-79.

 

”Aysel Yıldız. “Geç Kapitalizm: Yeni Medya ve Uykunun Sonu”. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi. 24-25 Mart 2016. Kocaeli, Türkiye.

 

Tamer Bayrak. “Sosyal Medyada Gürültü Kavramı: Twitter’da Gürültü İncelemesi” Yeni Medya Elektronik Dergisi, January 2018 Volume 2 Issue 1, sayfa, 37-45.

 

Polat, Reyhan. “Dijital Hastalık Olarak Nomofobi” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 2, May 2017.

 

Parsa, Alev. Kuruoğlu, Huriye. Aytaş, Seda. “Yeni Medyada Dijital Göstergeler Evrenine Bakış”, 1st International Visual Arts and Aesthetics Symposium, 25-28 Ağustos 2016, Greece, ISBN: 978-605-323-846-1, 241-266.

 

Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum başlıklı kitabıma yapılan atıflar:

 

Gökmen Karadağ, Digital Diseases: Symptoms of The Internet Era. Peterlang Yayınevi, Berlin, 2020.

Dalaylı, Feyza. (2020), Representation of Robots in the Social Media with the Simulation Universe. Uluslararası Sosyal Bilim Dergisi, Cilt 3 Sayı 2 ss. 87-102.

Durmuş Koçak, Mustafa Zahit Serarslan. “Cyber Culture and Social Effects of Cyber Culture”, International Journal of Social Science, Innovation and Educational Technologies (Online), ISSN: 2717-7130, V:1 I:1, January 2020.

Sevinç Koçak, “SOSYAL MEDYADA KULLANILAN MESAJLARIN HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ”, The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, TOJDAC April 2016, Volume 6 Issue 2.

Korkmaz, Ü. (2019), Kullanımlar Ve Doyumlar Çerçevesinde Dijital Oyuncuların Twıtch Kullanım Motivasyonları: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

Okan Ormanlı ve Tolga Tenk. “Melon Baby As An Example Of Animation Broadcasting On Social MediaElectronic Journal of New Media. Volume 4 Issue: 2, May 2020.

 

Yarkın Çelik ve Hicran Özlem Ilgın. Yeni Medyada Siyasal İletişim: 2019 Yerel Seçimleri Tekirdağ Örneği. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar içinde (Editörler: Zafer Gölen ve Hasan Babacan). İvpe Yayınları, Karadağ, Eylül 2019.

 

Töle, H. M., (2019),  ,5.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bildiri Tam Metin Kitabı

 

Koçak,D., Serarslan M.Z., (2010), Cyber Culture and Social Effects of Cyber Culture, International Journal of Social Science 1(1), 86-95

 

Tuğçe Aydoğan Kılıç, “Halkla İlişkiler Perspektifinden; Yen Medya Teknolojilerinin Risk Toplumu Kuramı Bağlamında Black Mirror Dizisi Üzerinden İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

 

Berk Çaycı, Dijital İletişim Çağında Toplumun Medyatikleşmesiyle Dönüşen Şöhret Kültürü. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Program, 2019. s.173.

 

Uluslararası Sanad Kongresi Bildiri Kitabı içinde Yeni Medya ve Türk Sineması Makalesi, 655-662.

 

Balta, E. (2019), Sosyal Medya Bağımlılığının Orta Öğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Nedenleri, Eğitsel Bilişsel Sonuçları (Sivas Merkez İlçe Örneği), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi – Yengin, D. (2015). Yeni Medyanın Olanakları: Semantik WEB. İstanbul Kültür Üniversitesi. The Turkish Online Journal Design Art and Communication – TOJDAC. Yıl 5 (1) SS. 43-53.

 

Aslıhan Doğan Topçu ve Gürhan Topçu. İletişim Bilimleri Çalışmaları II. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2019. s.27, 29, 42.

 

Harun Mustafa Töle, “BANKSY’NİN INSTAGRAM İLE ETKİLEŞİMİNİN KIRMIZI BALONLU KIZ YAPITINDAN HAREKETLE İNCELENMESİ” 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (11 – 14 Temmuz 2019 / Bandırma) (UBAK) Bildiri Tam Metin Kitabı, Asos Yayınları, Ankara: 2019, s. 144.

 

Gökmen Hakan Karadağ, “Türkiye’de Popüler Teknoloji Web Sitelerinin Okunabilirlik Analizi” 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 10-11-12 October 2019, Ankara, 162-168.

 

Muhammed Ersin Toy, “Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın Twitter Kullanımı” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.

 

Zehra Seyitoğlu, “Türkiye’de Dijital Halkla İlişkilerde Değişen Müşteri Deneyimi: Chatbot Uygulamaları” İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2019.

 

 

Kübra Nur Duran ve İrem Yeniceler. “Gelenekselden Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde İçerik Üretimi Sürecinin Dönüşümü: Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı” Yeni Medya Elektronik Dergisi – eJNM, e-ISSN: 2548-0200, September 2019 Volume 3 Issue 3, s. 200-212.

 

Yonca Karatoprak, “Türkiye’de Dijital Dönüşümün Gazetecilik Örgütlenmesi ve Pratiklerine Yansıması: Hürriyet ve Medyascope Örnekleri” Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019.

 

Hüseyin Serin. “Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlalleri: Ebeveynler ve Öğretmenler Farkında mı?” Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2019, 20 (Özel Sayı), ss1005-1031.

 

Nazmi Ekin Vural “Enformasyon Teorisi Bağlamında Çevrimiçi Gazetelerin Ziyaretçi Trafiği ve Ziyaret Süresini Arttıran Yöntemlerin Analizi” başlıklı Doktora tez savunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı, 2019, s. 11

 

Cansu Özdenak Kandemir, “Geçmişten Günümüze Değişen Televizyon ve Çocuk İzleyici: Geleceğin Anlamsal Dijitali” İstanbul: Der Yayınları, 2019, s.77.

 

Esma Sancar, “Yeni Medya ve Tüketim Alışkanlıkları: İstanbul Örneğinde Kadınların Giyim Kuşam Tüketimi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2017, sayfa: 38, 98, 103, 117, 123, 124, 125.

 

Selime Göç, ” Yeni Medya Sanatı Olarak Glitch ve Görsel İletişim Yansıması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Eskişehir, 2017, sayfa: 9,19.

 

Sevil Bektaş Durmuş, “Yeni Medyada Toplumsal Hareketler Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde Dijital Aktivitizm”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2018, sayfa: 25, 32, 37, 66, 67, 68, 69

 

Osman Tatlı, “Zehirli Sarmaşık Facebook- İletişim, Algı ve Propaganda” İstanbul: Maşuk Yayınları, 2017.

 

Adalet Görgülü Aydoğdu, “Eleştirel Farkındalık Yaratmada Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yeni Medya Bilinci Üzerine Bir İnceleme”. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Tezi, Mayıs 2015.

 

Selin Yılmaz. “Filmsel Anlatıda Güç/İktidar İlişkisinin Gözetim ve Simülasyon Kavramları Bağlamında Simgesel Aktarımı: Göstergebilimsel Çözümleme Örneği”. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.

 

Esra Cizmeci. “Yeni Medya ve Serbest Zaman”. İletişim Çalışmaları içinde, s.81-99, 2015, Editör: Filiz Aydoğan, İstanbul: Derin Yayınları.

 

Nagihan Tufan Yeniçıktı, “Sosyal Medya Kullanımı Motivasyonları” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya 2016.

 

Esma Sancar, “Yeni Medya ve Tüketim Alışkanlıkları: İstanbul Örneğinde Kadınların Giyim-Kuşam Tüketimi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2017.

 

Selime Göç, “Yeni Medya Sanatı Olarak Glitch ve Görsel İletişim Yansıması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2017

 

Sümeyya Olcay. “Sağlık İletişiminde Dijital Veri Haberciliği” (Dijital Medya ve Gazetecilik içinde Editör: Olcay Uçak) Konya: Eğitim Yayınevi, 2018, ss. 117-146.

Şerife Öztürk, “Sosyal Medyada Etik Sorunlar” Selçuk Üniversitesi, Journal of Selcuk Communication, Cilt 9, Sayı 1, 287-311, 2015.

Esma Sancar, ” Yeni Medya Tüketim Alışkanlıkları: İstanbul Örneğinde Kadınların Giyim Kuşam Tüketimi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2017

Şule Kurt, ” Alternatif Film İzleme Mekanları Olarak Sinematek Olgusu”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2017

Yusuf Şahin, “Yeni İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya Canlı Yayın Araçlarının Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak, 2018

 

Yarcı, Selman. “Sosyal Hareketler Reloaded: Dijital Çağda Sosyal Hareketlerin Yapısal Dönüşümünün Luhmanncı Analizi” (Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar ve Değerlendirmeler, Editör: Salih Batal). 2018, Ankara: Gece Kitaplığı, ss.49-72.

 

Mevlüt Dönmez. Pazarlama İletişiminde Transmedya Uygulamaları: Örnek Olay İncelemeleri Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

 

Sefer Kalaman, Elif Kaya ve Ünal Kaya. “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yeni Medya Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma” Ajit-e: Online Academic Journal of Information Technology, 2018 Bahar, Vol 9 Num 32. 101-122.

 

Taşçı, Burcu ve Ekiz, Sena. “Serbest Zaman Aktivitesi Olarak Sosyal Medya Bağımlılığı” Uluslarlararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, 2018.

 

Olcay, Sümeyya. “SOSYALLEŞMENİN DİJİTALLEŞMESİ OLARAK SOSYAL MEDYA VE RESİMLER ARASINDA KAYBOLMA BOZUKLUĞU: PHOTOLURKING”. e-Journal of New Media/ Yeni Medya Elektronik Dergisi. eJNM. ISSN: 2548-0200, May 2018 Volume 2 Issue 2 p.90-104. 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/2.90-104

 

Güleç, Vusala. “Aile İlişkilerinin Sosyal Medyayla Birlikte Çöküşü”. e-Journal of New Media/ Yeni Medya Elektronik Dergisi. eJNM. ISSN: 2548-0200, May 2018 Volume 2 Issue 2 p.105-120. 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/2.105-120

 

Çakmak, Veysel. “İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya” Konya: Eğitim Yayınevi, Şubat 2018.

 

Tuğlu, Burcu. “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları ve Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Tutumları” Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2017, s.5, 6, 64, 74, 82.

 

Demir, Aysel. “Siber Kültür ve Hiper Gerçeklikte Değişen Yaşam”. AJIT-e: Online Academic Journal of Informatıon Technology, 2017 Güz, Cilt 8, Sayı 29, İstanbul.

 

Doğru, Yusuf Bahadır & Dğru, Sema. “Twitter’daki Haberlerin Doğruluk Algısını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı:54, Ekim 2017, s. 433-449.

 

Duygu Dumanlı Kürkçü ve Cengiz Kürkçü. Mühendislerin Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği Kullanım Alışkanlıkları, Journal of Yaşar University, 2016, 11/41, 1-15. eJOY, 2016.

 

”Yurdagül Bezirgan Arar. “Güvenlik Odaklı Gözetim ve Habercilik Pratiğine Yansımaları”. Journal of Yaşar University. 2014 9(34) 6044-6062, 2014, İzmir.

 

Övür, Ayten. “Diseases and The Possible Effects that The New Media Brought into The Digitalizing World” Communication and Technology Congress – CTC 2017, Proceedings Book, November 2017, Turkey.

 

”Amal Abdoulkader Hassan. “İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonlarda Mobil İnternet Kullanımının İncelenmesi: Somali Örneği” İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Biliğmler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.

 

Ekin, Volkan. “Spor Endüstrisinde Markalaşma”. İstanbul: Kriter Yayınları, 2014, 55.

 

Gizem Özdel. “Yeni Reklam Ortamı Olarak Vlog’larda Ürün Tanıtımı ve Anlam Üretimi” Yeni Medya Elektronik Dergisi, January 2018 Volume 2 Issue 1, sayfa, 1-15.

 

Ali Seylan ve Engin Güney. “Yeni Medya-İdeoloji İlişkisinde Küresel Görsel Kültür ve Genç Kitle” Youth and Cultural Heritage International Congress, 16-18 Mayıs 2014 Samsun, 2014.

 

Tamer Bayrak. “Sosyal Medyada Gürültü Kavramı: Twitter’da Gürültü İncelemesi” Yeni Medya Elektronik Dergisi, January 2018 Volume 2 Issue 1, sayfa, 37-45.

 

Tufan Yeniçıktı, Nagihan. Sosyal Medya: Facebook ve Twitter Motivasyonları. Konya: Literatürk Yayınları, 2017, 101, 123, 125.

 

Bayındır, Berkan. “İletişimin İki Aşamalı Akış Modelinin Yeniden Yorumlanması” Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 7, Issue 4, October 2017. (DOI No: 10.7456/1070400/007).

 

İsmayılzada, Laman. “Virtual Transformation In The Virtual Media” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 3, September 2017.

 

Yengin, Didem Ataman. “Türkiye’de Halkla İlişkiler Eğitimi ve Sorunları” İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2017.

 

Köse, Necla. Dijital Pazarlamadan Fijital Pazarlamaya Geçişe Örnek Olarak Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Katkısının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

 

Tezcan, Elif Tuba. Halkla İlişkilerin Dijitalleşmesi Bağlamında Konum Tabanlı Pazarlama. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

 

Topçu, Özge. “Kurumsal Kimlik Oluşturmada Bir Logonun Markaya Etkisi” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 2, May 2017.

 

Güney, Büşra. “Dijital Bağımlılığın Dijital Kültüre Dönüşmesi: Netlessfobi” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 2, May 2017.

 

Yalçın, Nergiz. “Halkla İlişkiler Bağlamında Ağ Toplumlarında Bilgi Monopolisi Üzerine Bir Çalışma: Aaron Swartz Örneği” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 2, May 2017.

 

Polat, Reyhan. “Dijital Hastalık Olarak Nomofobi” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 2, May 2017.

 

Yozgat, Seda Akagün “Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği Bağlamında Instagram’ın İncelemesi” Electronic Journal of New Media. Volume 1 Issue: 2, May 2017.

 

Çaycı, Ayşegül Karagülle. Çaycı, Berk ve Eken, İhsan. “Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerinin Mobil Teknoloji Merkezli Dönüşümünün ‘Mtuas Ölçeğine’ Göre İncelenmesi“ 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı. İstanbul, Mart 2017, 101-115.

 

Temel, Faruk & Önürmen, Onur. “Gelenekselin Dönüşümünde İletişim Akademisyenleri ve Sosyal Medya”, Gümüşhane Üniversitesi İletişimFakültesi Elektronik Dergisi, Volume: 5 Sayı: 1, Mart 2017.

 

Güney, Maksude. “In The Context of Urban Consciousness Cyber Formations With New New Media Technologies”, e-Journal of Social and Legal Studies. Vol3(1) 2015.

 

Öngen, Orkun. “Sosyal Medya Kullanıcılarının Gerçeklik Yanılgısı”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi-eJNM, January 2017, Volume 1 Issue 1.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/ejnm_v01i1101.pdf

 

Yalçın, Nergiz. “Enformasyon Toplumu Bağlamında Teknolojik Distopya Üzerine Bir Çalışma: Mr. Robot Örneği”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi-eJNM, January 2017, Volume 1 Issue 1.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/ejnm_v01i1109.pdf

 

Taş, Eray. “Yeni Medyada Nefret Söylemi”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi-eJNM, January 2017, Volume 1 Issue 1.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/ejnm_v01i1106.pdf

 

Kürkçü, Duygu ve Kürkçü, Cengiz. “Yeni Medya ve Gençlik”, İstanbul: Kriter Yayınları, 2016.

 

Şimşek, Gülsüm. “Büyükşehir Belediye Başkanlarından Diyalojik İletişim Çerçevesinde Sosyal Medya Uygulamaları”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9, Sayı: 46, Issue: 46, Ekim 2016.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi46_pdf/6iksisat_kamu_isletme/simsek_gulsum.pdf

 

Akın, Canan. “Dijital Sanatlarda Etkileşimlilik: Türkiye’de Etkileşimsel Dijital Sanatların Konumu Üzerine Bir İnceleme” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İletişim Bilimleri Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2015.

 

Doğan, Gülay. “Yeni Medya Kimliğiyle Toplumsal Belgesel Fotoğraf” Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.

 

Çaycı, Berk. “Hibrit İletişim Teknolojilerinin Basılı Medyada Meydana Getirdiği Dönüşüm” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2015, İstanbul.

 

Güney, Engin. “Dijital Görsel Kültür ve Yeni Medya Ekseninde Sanatın Değişen Rolü”. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2014, s.2-4-16-32-35-48-50-55-60-63-64-65

 

Dağlıoğlu, Kasım Can. “Küresel Yeni Medya Kavramlarının Türkçeleşme Süreci” İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2015.

 

Kürkçü, Duygu ve Kürkçü, Cengiz. “Mühendislerin Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği Kullanım Alışkanlıkları”, Journal of Yaşar University, 2016, 11/41, 1-15.

 

Yağlı, Soner. “Bir Anlatı Mecrası Olarak Yeni Medyanın Söyleminde Trans Bireyler”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.267-284, 2015.

 

Gençer, Yeliz. “Sosyal Medya Ağlarında Örgütlenme: Dijital Aktivizmin Toplumsal Dönüşüme Yansımaları”, E-Journal of Intermedia, Aralık 2015 2(2).

 

Cizmeci, Esra. “Yeni Medya ve Serbest Zaman”. “İletişim Çalışmaları” içinde (Filiz Erdoğan) İstanbul: Derin Yayınları, s.81-99, 2015. ISSN: 2149-3669.

 

Boyar, Nihan. “Sinemada Fütürist Yaklaşım: Minority Report Filminin İncelenmesi”, Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 6, Issue 2, April 2016. (DOI No: 10.7456/1060100/010)

 

Koçak, Sevinç. “Sosyal Medyada Kullanılan Mesajların Halkla İlişkiler Çalışmalarındaki Önemi”, Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 6, Issue 2, April 2016. S.220-229 (DOI No: 10.7456/1060100/015)

 

Öztürk, Şerife. “Sosyal Medyada Etik Sorunlar”. Selçuk İletişim Dergisi, 2015, 9(1): 287-311. (DOI: 10.18094/si.57598)

 

Aktaş, Seda. “Dijitalleşme ve Sinema İlişkisi Bağlamında Alternatif Bir Film Üretim Biçimi Olarak Kitlesel Fonlama ve Türkiye’de Kitlesel Fonlama Uygulamaları”. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2016.  

 

Çambay, Sinem Onar. “Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015, Cilt: 5, Sayı: 2. s.241, s.243

(http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/911807676_10%20Sinem%20Onar%20%C3%87ambay.pdf)

 

Bayrak, Tamer. Türk Sinemasında Mekan Yaklaşımı: Yılmaz Güney’in “Yol” ve Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” Filmlerinin Mekansal Çözümlemesi, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015, s.1, s.2, s.3, s.15, s.17, s.22.

 

Arar, Yurdagül Bezirgan. Güvenlik Odaklı Gözetim ve Habercilik Pratiğine Yansımaları, Journal of Yaşar University, 2014.

 

Ekin, Volkan. Sanal Gerçeklik Ortamları ve Uygulamalar: Spor ve Sanal Ortam Göstergeleri. Online Academic Journal of Information Technology, Volume 4 Issue 13, 2013. S.9.

 

Demirtaş, Mine – Ongar, Radife – Mengü, Murat. Rising Voice of Silent Public: Social Media. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, Volume 3 Issue 1, February 2014.

 

Batur, Mevlüde. Gezi Parkı Olaylarının Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

 

Kınay Ömür, Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: V.Propp’a Göre ‘Kayıp Balık Nemo’ Filminin Çözümlenmesi, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.22.

 

Kınay, Ömür. Tüketim Olgusunun Sinemada Kullanımı: Fight Club Filminin İncelenmesi, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 4, Issue 2, April 2014.

 

Atam, Ali Asker.Kurumsal Kimlik Çalışmaları: Beko Örneği, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 4, Issue 2, April 2014.

 

Yengin,Deniz. Yeni Medyanın Olanakları: Semantik Web. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 5, Issue 1, January 2015.

(DOI No: 10.7456/10501100/004)

 

Banger, Gürcan ve Çalışır, Gülsüm, Sosyal Medyanın Kurumsal İnovasyon için Kitle Kaynak Olarak Kullanımı, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, 2013.

 

 

Yeni Medya Ve başlıklı kitabıma yapılan atıflar:

 

Livberber, T. (2018), Sosyal Medyada Mahremiyet, Gözetim, Teşhir ve Dikizleme Kültürü, (Ed. Bünyamin Ayhan & Salih Tiryaki), Konya: Literatürk Yayıncılık.

 

Altıntaş, Meryem. (2017), “İnternet Medyası ve Şİddet: İnternette Sunulan Şiddet Haberlerinin Toplum Üzerindeki Etkisi”, Erciyes İletişim Dergisi: Akademia. Cilt 5 Sayı 1, ss. 182-192.

 

Yegen, A. (2020), Paleolitik Çağdan Bugüne: Bir Duygu İfade Aracı Olarak Mağara Resimlerinden Emoji, Animoji ve Memojilere”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi​

 

Tuğçe Aydoğan Kılıç, “Halkla İlişkiler Perspektifinden; Yeni Medya Teknolojilerinin Risk Toplumu Kuramı Bağlamında Black Mirror Dizisi Üzerinden İncelenmesi” Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Anabilim Dalı, Halkla İlişkiler Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

 

Murat Doğusoy, “The Ethic Problem of New Media” İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

 

Antalya Basın Tarihi, 2019, Antalya Büyükşehir Belediyesi. Dumat Ofset, Ankara.

 

Selva Ersöz Karakulakoğlu ve Emel Demir Askeroğlu. “Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Hakemli Elektronik Dergi İçinde. Sayı: 47- Güz/2018. e-ISSN: 2147-4524, 409-426.

 

Aysel Aziz, “İletişime Giriş”. İstanbul: Hiperlink, 2016.

 

Ezgi Tokdil, “New Media, Basic Components and Changing Aesthetic Language of Art” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sayı 47 Güz 2018. E-ıssn: 2147-4524.

 

Zekeriya Kaya, ” Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde Ajans Haberlerinin Yapısal Dönüşümü (Anadolu Ajansı Örneğiyle), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2018, sayfa:103.

 

Şadiye Deniz ve Elif Korap Özel, “Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘Gerekli Kötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’ Uğruna Deformasyonu” Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences, 2018, 55: 77-112, İstanbul Üniversitesi Yayınları.

 

Adalet Görgülü Aydoğdu, “Eleştirel Farkındalık Yaratmada Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yeni Medya Bilinci Üzerine Bir İnceleme”. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Tezi, Mayıs 2015.

 

Melek Öztürk, “Türkiye’de Dizi Sektörü’nün Ekonomi Politiği” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı, Erzurum, 2015.

 

Nagihan Tufan Yeniçıktı, “Sosyal Medya Kullanımı Motivasyonları” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya, 2016.

 

Tuba Livberrer Göçmen, “Toplumsal Yaşamda Bireylerin Mahremiyet Yönelimleri: Sosyal Ağ Kullanıcıları Üzerine Bir Saha Araştırması” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya, 2018.

 

Selime Göç, “Yeni Medya Sanatı Olarak Glitch ve Görsel İletişim Yansıması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2017.

 

Asiye Ata, “Etkili Video Ders Çekim ve Tasarım Sürecinin İncelenmesi: Bir Model Önerisi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2017.

 

Tuba Livberber Göçmen, “Toplumsal Yaşamda Bireylerin Mahremiyet Yönelimleri: Sosyal Ağ Kullanıcıları Üzerine Bir Saha Araştırması” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Konya, 2018.

 

Fatma Bilge Narin, İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Sayı 43 / Güz 2016. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, E-Issn: 2147-4524.

 

Alper Değerli, Çiğdem Aytekin, Başak Değerli “SEEKING THE TRUTH IN POST-TRUTH WORLD: A RESEARCH ON DIFFUSION OF VIRAL CONTENT IN SOCIAL NETWORKS” 828-845.

 

Tuğlu, Burcu. “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları ve Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Tutumları” Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2017, s.5, 6, 64, 74, 82.

 

Demir, Aysel. “Siber Kültür ve Hiper Gerçeklikte Değişen Yaşam”. AJIT-e: Online Academic Journal of Informatıon Technology, 2017 Güz, Cilt 8, Sayı 29, İstanbul.

 

Yusuf Devran, Türker Elitaş. “Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: Atauzem Örneği”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN 1624-7215, Cilt 6 Sayı 2 2017,

 

Hüseyin Aslan, “Geleneksel Gazeteciliğin Çevrimiçi Gazeteciliğin Bir Sonucu Olarak Dönüşümü”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ocak 2015.

 

Mehmet Şükrü Ocak. “Kamusal Alan, Sosyal Medya ve Toplumsal Hareketler Üzerine Bir İnceleme”. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.

 

Harun Mustafa Töle, “1980 Sonrası Türkiyesinde Değişen Sanat Ortamı ve Video Sanatının Gelişimi” 2nd International Conference On Studies in Turkology-ICOSTURK 2017. Roma, İtalya, 11-13 Ağustos 2017.

 

Uçar, Anıl Kaan. “Bir Yurttaş Gazeteciliği Mecrası Olarak Yeni Medya: Twitter Örneği”. Social Sciences Studies Journal, ISSN 2587-1587, Volume 3 Issue 5 pp. 668-679, 2017.

 

Koşar, Emrah Semih. “Bir Haber Toplama Tekniği: Video Habercilik” Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ISSN 1304-3846, Haziran 2015, Sayı 23.

 

Ali Seylan ve Engin Güney. “Yeni Medya-İdeoloji İlişkisinde Küresel Görsel Kültür ve Genç Kitle” Youth and Cultural Heritage International Congress, 16-18 Mayıs 2014 Samsun, 2014.

 

Meltem Karakuyu Şangüder. “Yeni Medya Sanatı Ortamında Performans ve Görüntü İlişkisi” Sanatta Yeterlik Eser Çalışması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.

 

Lütfiye Hilal Ceylan. “Sosyal Medya ve Gazetecilik” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.

 

Ali Seylan ve Engin Güney. “Tekno-Kültür Bağlamında Yeni Medya Teknolojilerinin Çoklu-Disipliner Sanatsal Üretimlere Tesirleri” Journal of Interdiciplinary and Intercultural Art, 2016 Kış, Cilt 1 sayı 1.

 

Tufan Yeniçıktı, Nagihan. Sosyal Medya: Facebook ve Twitter Motivasyonları. Konya: Literatürk Yayınları, 2017, 101, 123, 125.

 

Ayan, Göktürk. “Tüketim Kültürü Bağlamında Kimlik İnşasının Sosyal Medyada Kullanımı: Instagram Örneği” Başkent Üniversitesi SOsyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016.

 

Eren, Mehmet. “Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Stratejisi için Kuramsal Çerçeve ve Strateji Belgesi Öncesi AB’nin Eylemleri” Kalkınma Bakanlığı.

 

Ergüney, Merve. “İletişimin Dijitalleşmesi ve İletişim Fakültelerinde Yeni Medya Eğitimi” ULAKBİLGE.2017, Cilt 5, Sayı 15, Ulakbilge.com, 1475-1486.

 

Örs, Ferlal. “Medya Etik” İstanbul: Sentez Yayıncılık. 2016, s.81-104.

 

Erzurum, Funda. “Televizyon haberinde Sosyal Ağların Kullanımı“ 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı. İstanbul, Mart 2017, 420-429.

 

Yılmaz, Y.G., Yılmaz, S.H. & Erbay, M., “The Use of Social Media (Facebook) by Political Parties in the June 7 Election in Konya Sample” World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social Sciences Vol:2, No:9, 2015.

 

Demirel, Gökhan. “Toplumsal Cinsiyet Mağduriyetinde Erkek” 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrid. IBAD, 2016.

 

Güney, Maksude. “In The Context of Urban Consciousness Cyber Formations With New New Media Technologies”, e-Journal of Social and Legal Studies. Vol3(1) 2015.

 

Narin, Fatma Bilge. “İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi – Sayı 43 / Güz 2016, E-ISSN: 2147-4524.

 

Karaduman, Murad. “Türkiye’de Yeni Medya Üzerine Bir Değerlendirme: Gazetecilik, Haber ve Etik”  “Değişen Dünyada Gazetecilik” içinde Ankara: Orion Kitabevi, 2016. 117-136.

 

Tosyalı, Hikmet & Sütçü, Cem. Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Bireyler Üzerindeki Etkileri. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2016, 3(2), güz:3-22.

http://iletisimdergi.maltepe.edu.tr/article/viewFile/5000209085/5000176952

 

Çaycı, Berk. “Hibrit İletişim Teknolojilerinin Basılı Medyada Meydana Getirdiği Dönüşüm” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2015, İstanbul.

 

Yanık, Hayrullah. “Bilgi Açığı Hipotezi ve Yeni Medya: 2014 Yılı Ses Kayıtları Örneği” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Mart 2015.

 

Akın, Canan. “Dijital Sanatlarda Etkileşimlilik: Türkiye’de Etkileşimsel Dijital Sanatların Konumu Üzerine Bir İnceleme” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İletişim Bilimleri Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2015.

 

Nuran, Meriç Burçin. “Geleneksel Medya ve Yeni Medya Etkileşiminin Gezi Parkı Gösterileri Bağlamında İncelenmesi” Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı, İletişim ve tasarım Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.

 

Güney, Engin. “Dijital Görsel Kültür ve Yeni Medya Ekseninde Sanatın Değişen Rolü”. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2014, s.59-62-63-64-65-86.

 

Furuncu, Duygu. “Yeni Toplumsal Hareketler, Küreselleşme ve Dijital Aktivizm: Gezi Parkı Örneği” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.

 

Uzundumlu, Özge. “Bir İletişim Platformu Olarak Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşımı: Selfie Örneği” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015, Erzurum.

 

Gürson, Ali Poyraz. “An Investigation About The Exaaggeration of Social Media As A Fluid Form of Modernism”. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, s.143-151.

(Doi: 10.18221/bujss.02403)

 

Aktaş, Seda. “Dijitalleşme ve Sinema İlişkisi Bağlamında Alternatif Bir Film Üretim Biçimi Olarak Kitlesel Fonlama ve Türkiye’de Kitlesel Fonlama Uygulamaları”. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2016.  

 

Çambay, Sinem Onar. “Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015, Cilt: 5, Sayı: 2. s.241, s.243

(http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/911807676_10%20Sinem%20Onar%20%C3%87ambay.pdf)

 

Orkan, Serra. “Yeni Medyada Sanat Haberciliğinin Değişen Yüzü”. Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. s.13.

 

Göker, Göksel ve Keskin, Savaş. “Sosyal Medya Türevi Olarak İçerik Platformları: Betimsel Bir İnceleme”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN: 1307-9581, Volume: 8, Issue: 39, Ağustos 2015, s. 861-874.

 

Bayrak, Tamer. Türk Sinemasında Mekan Yaklaşımı: Yılmaz Güney’in “Yol” ve Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” Filmlerinin Mekansal Çözümlemesi, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015, s.13.

 

Kırık,Ali Murat. “Kişisel Bir Dünya Modeli: İnteraktif Televizyon Yayıncılığı”. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, ISSN: 2147-5385, Cilt:2, Sayı:3, Ocak 2013, s. 66-75.

 

Büyükaslan Ali ve Kırık Ali Murat, “Sosyal Medya Araştırmaları I: Sosyalleşen Birey” Konya, Çizgi Kitabevi, 2013, s.60, s.33.

 

Okumuş, Selin. Yeni Medya ve Kısa Film Olgusu, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.58, S.60, s.73, s.279, s.74, s.85, s.91

 

Aydoğan, Derya. Türk Romanında Dijitalleşme: E-kitap. TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.50

 

Koç, Kadriye Ayfer. Kamu Yararı Açısından Yeni Medya. Akademik Bilişim Konferansları, 2014.

 

Aydoğan, Derya. Türkiye’de Dijital Gazetecilik: Habertürk ve Hürriyet Gazeteleri Örneği, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 3, Issue 3, July 2013.

 

Karahisar, Tüba, Türkiye’de Dijital Oyun Sektörünün Durumu, Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyum Bildiri Kitabı, Sakarya, 21-23 Kasım 2013.

 

 

Dijital Oyunlarda Şiddet başlıklı kitabıma yapılan atıflar:

 

Dalaylı, Feyza. (2020), Representation of Robots in the Social Media with the Simulation Universe. Uluslararası Sosyal Bilim Dergisi, Cilt 3 Sayı 2 ss. 87-102.

Bozkurt, Mutlu T., Dursun, M., Arı, Ç. (2019), Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 16 (4)

 

Karabulut, B. (2019), Ortaöğretim Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı Ve Şiddet Eğilimi İlişkisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

Korkmaz, Ü. (2019), Kullanımlar Ve Doyumlar Çerçevesinde Dijital Oyuncuların Twıtch Kullanım Motivasyonları: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

Özgür Coşkun ve Ayten Övür.“Digital Games As A Consumption Vehicle: Fifa 2018 SampleElectronic Journal of New Media. Volume 4 Issue: 2, May 2020.

 

Pelin Kılınç Özüölmez, “Yeni İletişimOrtamı Olarak Dijital Oyunlarda Deneyim İçerikli Yeni Bir Reklam Uygulaması: Skillful Finger Örneği” Erciyes İletişim Dergisi, Journal of Erciyes Communication, e-ISSN: 2667-5811, ISSN: 1308-3198. Temmıuz 2019.

 

Erhan Dağ, “Hasta ve Yakınlarını Şiddete Yönelten Sebeplerin Araştırılması: Burdur İli Örneği” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017.

 

Özge Öner, “Okul Öncesi Dönemde Psikososyal ve Davranışsal Sorunları Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadığı Güçlükler ve Başetme Biçimleri” Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireciliği Anabilim Dalı, 2019, İstanbul.

 

Ali Murat Kırık, “Yeni Medyada Çocuk ve İletişim” Çizgi Kitabevi, İstanbul, 2019.

 

Tevhide Yıldız. (2019). Lise Öğrencilerinde Fonksiyonel Olmayan Tutumların Sigara Kullanımı ve Dijital Oyun Bağımlılığı İle İlişkisi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prikoloji Anabilim Dalı, Mersin, 2019.

 

Yılmaz, M . (2019). Bilgisayar Oyunlarındaki Şiddet Öğesinin Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına Yönelik Etkisi: İnönü Üniversitesi Örneği, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12 (2), 604-629.

 

Pelin Kılınç Özüölmez, “Yeni İletişim Ortamı Olarak Dijital Oyunlarda Deneyim İçerikli Yeni Bir Reklam Uygulaması: Skillful Finger Örneği” Erciyes İletişim Dergisi, e-ISSN: 2667-5811, ISSN: 1308-3198. ss.1383-1404.

 

Arzu Kalafat Çat. “Digital Games and Violence” Handbook of Research on Children’s Consumption of Digital Media kitabı içinde, IGI Global Publishing, 2019, USA, 258-275.

 

Eda Gülçek, “Çocuk Kültürü ve Dijital Oyunlar: Elazığ FMD Kursu Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 14, 15, 19, 21, 23, 24.

 

Adalet Görgülü Aydoğdu, “Eleştirel Farkındalık Yaratmada Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yeni Medya Bilinci Üzerine Bir İnceleme”. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Tezi, Mayıs 2015.

 

Zekihan Hazar, Muhsin Hazar. “Effect of Games Including Physical Activity on Digital Game Addiction of 11-14 Age Group Middle-School Students”. REDFAME, Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 11 November 2018. ISSN: 2324-805X. DOI: 10.11114/jets.v6i11.3645.

 

Necmi Esgi ve Tuğba Kocadağ Ünver, “Adoption of the Game Addiction Scale to Turkish: Validity and Reliability Study” Educational Research International, ISSN: 2307-3721, e-ISSN: 2307-3713, Vol 7(4) November 2018. www.erint.savap.org.pk

 

Meryem Altun & Murat Atasoy. “Investigation of Digital Game Addiction of Children Between 9-11 Age Groups: Kırşehir Sample”. IJOESS Year: 9 Vol:9 Issue:33 September 2018. 1740-1757.

 

Emre Ozan Tingaz, Hacer Özge Baydar, Muhsin Hazar. “A Qualitative Research on Parents Views Regarding Digital Games Played by The Children Aged Between 4-5 Well As Why They Keep Playing Such Games” International Journal of Information Research and Review, Vol 3 Issue 11 pp 3183-3192, November, 2016.

 

Mehmet Sağlam ve Ayşegül Ulutaş. “Yirmibirinci Tüzyılda Çocuk: Kağıttan Ekrana” Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü. Trakya Üniversitesi Yayınları, 2018, ISSN: 978-975-374-191-0, s.549.

 

Pınar Karacan Doğan, Emre Ozan Tingaz, Muhsin Hazar ve Martin Zvonar. “How Do Elemantry Students in Turkey and The Czech Republic Perceive the Game Concept? A Phenomenographic Study With Draw and Write Technique” Journal of Education and Training Studies, Vol 6 No 3 March 2018.

 

Ertem, İhsan Seyit. “Oyun Temelli Dijital Ortamlar ve Türkçe Öğretiminde Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri” Journal of Educational Research, ISSN: 1309-0682, Volume 10 Issue 20, 2016, 1-10.

 

Tatlı, Zeynep. “Traditional and Digital Game Preferences of Children: A CHAID Analysis on Middle Schools Students” Contemporary Educational Technology, 2018, 9(1), 90-110.

 

Baykal, Kemal Can. “Olumsuz İçerikli Video Oyunlarından Çocukların ve Gençlerin Korunması: Türkiye Örneği”. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

 

Tingaz, Emre Ozan. Baydar, Hacer Özge. Hazar, Muhsin. Gökyürek, Belgin. Altun, Meryem. “A Qualitative Research on Parents’ Views Regarding Digital Games Played by the Children Aged Between 4-5 as well as Why They Keep Playing Such Games” International Journal of Information Research and Review, Volume 3 Issue 11 pp. 3183-3192, November, 2016.

 

Hazar, Zekihan. Tekkurşun Demir, Gönül. Namlı, Sevinç. Türkeli, Anıl “Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ve Fisiksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017, Cilt 11 sayı 3, (s.320 ve s.332)

 

Tamer Bayrak. “Sosyal Medyada Gürültü Kavramı: Twitter’da Gürültü İncelemesi” Yeni Medya Elektronik Dergisi, January 2018 Volume 2 Issue 1, sayfa, 37-45.

 

Hazar, Zekihan. Tekkurşun Demir, Gönül. Dalkıran, Hasan. “Ortaokul Öğrencilerinin Geleneksel Oyun ve Dijital Oyun Algılarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması” Spormetre, 2017, 15 (4), 179-190, (s.180 ve s.189)

 

Taşdemir, Şakir. Çizmeci, Hakkı. Alan, Davut. “Learning Mathematics With Educational Digital Game Programming” Research Highlights in Education and Science 2016.

 

Al-Kord, Nawal Yaseen Mohmmed. Facebook Ortamındaki Dijital Oyunların Bağımlılığına Etki Eden Demografik Faktörler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Anakara, Haziran 2016, 16, 17, 19, 74.

 

Aksoy, Nuri Can. Dijital Oyun Tabanlı Matematik Öğretiminin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, Başarı Güdüsü, Öz-Yeterlik ve Tutum Özelliklerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2014, 39, 119.

 

Gürses, Fatma. Yeni Medya Alanı Olarak Dijital Oyunlarda İnşa Edilen “Yeni Yurttaşlık”. (Yeni Medya Araştırmaları -2 içinde, Editör Mehmet Gökhan Genel). Bursa: Ekin Yayınları, 2016, 171-198.

 

Hazar, Zekihan ve Hazar, Muhsin. “Digital Game Addiction Scale for Children”, Journal of Human Sciences, ISSN: 2458-9489. Volume 14, Issue 1 Year 2017.

http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/4387/2101&hl=tr&sa=X&scisig=AAGBfm0-HmX146oeGBFHtqvkHISbXZBatQ&nossl=1&oi=scholaralrt

 

Öngen, Orkun. “Sosyal Medya Kullanıcılarının Gerçeklik Yanılgısı”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi-eJNM, January 2017, Volume 1 Issue 1.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/ejnm_v01i1101.pdf

 

Sağlam, Mehmet & Kayaduman, Halil. “Investigating the Parents Thoughts About the Effects of Digital Games on Children” SITE 2016, Savannah, United States, March 21-26, 2016.

 

Kürkçü, Duygu ve Kürkçü, Cengiz. “Yeni Medya ve Gençlik”, İstanbul: Kriter Yayınları, 2016.

 

Özer, Hasibe. “Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Tutum ve Duyarlılıklarının Drama Metoduyla İncelenmesi” Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2016.

 

Bayrak, Tamer. Türk Sinemasında Mekan Yaklaşımı: Yılmaz Güney’in “Yol” ve Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” Filmlerinin Mekansal Çözümlemesi, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015, s.12, s.16.

 

Kuyucu, Mihalis. The Convergence Of Internet And Radio In Turkey In The Perspective Of Distribution And Audience, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 4, Issue 3, July 2014.

 

Bulduk, Bülent. 1990’lardan Sonra Yeni Medyada Kimlik Sorunsalı, Şiddet Olgusu ve Sanat Pratiklerine Etkisi, TC İKÜ, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu, Kayseri, 2014.

 

Ataman Yengin, Didem. Tüketim Kültürünün Aracı Olarak Reklamlarda Nesneleşen Birey ya da Bireye Dönüşen Nesne, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.97

 

Karahisar, Tüba, Türkiye’de Dijital Oyun Sektörünün Durumu, Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyum Bildiri Kitabı, Sakarya, 21-23 Kasım 2013.

 

Kınay, Ömür, Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: V.Propp’a Göre ‘Kayıp Balık Nemo’ Filminin Çözümlenmesi, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.7

Dereli, Barış. “Yeni Medya Olarak Çevrimiçi Video Portalları ve Video Portallarının İncelenmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013, s.10, s.12, s.36, s.37, s.47

Kınay, Ömür. Tüketim Olgusunun Sinemada Kullanımı: Fight Club Filminin İncelenmesi, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 4, Issue 2, April 2014.

 

Küllük, Ezgi. “Şiddetin Dijital Dönüşümü” http://populerpsikoloji.com/article-detail/id/33 (07.05.2013)

 

Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi başlıklı Yüksek Lisans tezime yapılan atıflar:

 

Korkmaz Meral, Ümit Kumargal. “Altın Post ve Argo Gemicilerinin Efsanesi” Ankara: Gece Kitaplığı, Mart 2020. (Sosyal Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar – Editör: Prof.Dr. Hasan Babacan)

 

Duygu Perut. “2000’ler Sonrası Hollywood’da Çizgi Roman Uyarlamaları: Batman Kara Şövalye Örneği” TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

 

Konu, Meltem Merve. Star Dust (Yıldız Tozu) Filminin Propp’un Biçimbilimsel Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 2017, Ankara, 331-336.

 

Seçmen, Emre Ahmet. Sinemada Süper Kahramanlık İmgesi ve İndiana Jones, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

 

Ataman Yengin, Didem. Tüketim Kültürünün Aracı Olarak Reklamlarda Nesneleşen Birey ya da Bireye Dönüşen Nesne, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.64.

 

Curga, Seda. Televizyon Dizilerinde Gizli Reklam Uygulamaları, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.49

 

Polat, Gülşah Ferrah. Bağımsız Sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesi’nin V.Propp Açısından Çözümlenmesi, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.42

 

Şimşek, Gizem. Los Angeles’da Bir Külkedisi: Propp’a göre bir Film Çözümlemesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2012.

 

Diğer Çalışmalarıma yapılan atıflar:

 

Ceyhan Kandemir, Bahar Atmaca Demir. Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Üzerine: Sınıfta Ben De Varım Projesi. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, Ekim 2020 Volume 10 Issue 4, ss.339-354, İstanbul.

 

Murat Kara, Dijital Boyamanın Evriminde Sanal Gerçeklik Boyutu, ODÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Mart 2020, 10 (1), 24-33.

 

Hakkı Akgün, Reproduction of Financial Literacy on Twitter as a Digital Cultural Means. (New Approaches in Media and Communication içinde, Ahmet Ayhan(ed)) Peter Lang Berlin, 2019.

 

Ensar Kale, Yeni Türk Sinemasında Sinemasal bir Mekan Olarak Taşra: Bir zamanlar Anadoluda, Tepenin Ardı ve Sivas Filmlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2019, Radyo Tv Sinema Anabilim Dalı.

Arif Yüce, Ümit Can Büyükakgül ve Hakan Katırcı, “Game in the Game: Examining In-App Advertising in Mobile Sports Games” Podium Sport, Leisure and Tourism Review, Comite Cientifico İnterinstitucional, e-ISSN: 2316-932X, DOI: 10.5585/podium.v8i1.319, Jan/Apr. 2019. Sao Paulo.

 

İrfan Erdoğan, David Morley’in Aile Televizyonu Araştırması Üzerine bir Saha Çalışması. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi. ISSN: 1309-1352, Nisan 2020 Cilt 12 Sayı 2 (117-130), İstanbul.

 

Tırnovalı, S. (2019), Dijital Oyunlar Üzerinden Karşı İstihbarat Toplama Ve Bilgi Edinme: Asssassın’s Creed Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Ve İstihbarat İncelemeleri Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

Gökhan Zobar, Bir Kitle İletişim Aracı olarak Televizyon ve Yabancılaşma İlişkisi. İTİBİAD KONGRE 2019, 2. International Congress of Human and Social Science Researches. Ss.533-547. Karabük, 2019.

 

Kütükoğlu, E. (2019), Sosyal Medyadaki Mahremiyet Algısının Belirlenmesi: X, Y Ve Z Kuşakları Üzerinde Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, İletişim Bilimleri Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi

 

Ömer Gökel, Teknoloji Bağımlılığının Çeşitli Yaş Gruplarındaki Çocuklara Etkileri Hakkında Ebeveyn Görüşleri. Cyprus Turkish Pschiatry and Pschology Vol 2 Issue 1, Kıbrıs, 2020.

 

Halil Saç. Twitter’da Clickbait Yıkımı: Limon Haber Örneği.

 

Rubio-Tamayo, Jose Luis & Gértrudix, Manuel & García, Francisco. (2018). User experience and interaction design in creative processes and educational sciences with virtual and augmented reality technologies. A research with quantitative and qualitative methods.. Enseñanza & Teaching.

 

Konuk, Nebiye. (2019). New Horizons in Communication Age New Horizons in Communication Age içinde Socıal Media and Legal Structure: Examples From Turkish Law System

 

Yücetürk, Cem & Akyol, Onur. (2019). Sosyal Medya Ortamında Futbol ve Nefret Söylemi: Mesut Özil Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 1106-1129.

 

Açıcı Kurak, F., Bal, H.B., (2020), Göstergebilimsel Analiz Üzerinden Tasarımı Anlamak: Sallanan At Üzerine, İstanbul Üniversitesi Art-Sanat Dergisi, 13, 293-312

 

Açıcı, F. & Bal, H. (2020), Göstergebilimsel Analiz Üzerinden Tasarımı Anlamak: Sallanan At Üzerine, Art-Sanat, 13 (2020): 293-312 İstanbul Üniversitesi Yayınevi

 

Tarakcı, H.N, Torun Urhan, B. (2016), A Research to Determine The Usage Habits of Instagram: The Case of Faculty of Communication of Selçuk University, 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitapçığı

 

Durmaz, Y. & Gün, S. (2019), Pazarlama Çalışmaları içinde Dijital Pazarlama, İKSAD Publishing House.

 

Candan Kutay Okur, “Sinemanın Disipliner Arası Yapısı Üzerine Bir Okuma; Alice Harikalar Diyarında Hikayesine İki Farklı Bakış” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Sinema Bilim Dalı, İstanbul, 2019.

 

Rıfat Murat ERTAŞ, “Auteur Bir Yönetmen Olarak Çağan Irmak” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2016, ss. 74, 95.

 

Erkan Saka, “Social Media and Politics in Turkey: A Journey through Citizen Journalism, Political Trolling, and Fake News”. United Kingdom: Lexington Books. 2020.

 

İbrahim Bozacı ve Rukiye Nur Beğdeş, “Konum Tabanlı Mobil İletişimlerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (A Research on the Factors Affecting Adaption of Location Based Mobile Communications)” İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH – TURK, 2019, 11(3), 2084-2093, https://doi.org/10.20491/isarder.2019.726 ss. 2085-2086.

 

Onur Burak Sabuncu, “Sosyal Medya Pazarlamasında Ünlü ve Fenomen Kullanımı Tercihi: Hızlı Moda Sektörü Örneği” İstanbul Kültür Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İletişim Sanatları, 8-10, Mayıs 2019.

 

Waralak V. Siricharoen (2019), The Effect of Virtual Reality as a form of Escapism. International Conference” on Information Resources. CONF-IRM 2019 Proceedings. 2019,

 

Arat, T. & Kazan, İ. (2019), Geleneksel Reklamcılıktan Dijital Reklamcığa Geçiş, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 448-464

 

Eda Büyükgebiz Koca, “Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyotelizm Üzerine Bir Yazin Taraması” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), ISSN: 2148-9963, Cilt 6 Sayı 6 2019.

 

Sercan Tırnovalı ve Hüzeyin Kazan. Dijital Oyunlar Üzerinden Karşı İstihbarat Toplama ve Bilgi Edinme: Assassin’s Creed Örneği. Social Sciences Studies Journal. ISSN: 2587-1587. March 2019, vol: 5, issue:31, ss.1598-1619.

 

Sercan Tırnovalı . Dijital Oyunlar Üzerinden Karşı İstihbarat Toplama ve Bilgi Edinme: Assassin’s Creed Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019.

 

Ahmet Ayhan.  New Approaches in Media and Communication. Peterlang Publishing. Berlin, 2019.

 

Wang Wei. Xinxing Wu, Guanchen Chen ve Zeqiang Chen. “Holo3DGIS: Leveraging Microsoft Hololens in 3D Geographic Information”. İSPRS – International Journal of Geo-Information. 2018, 7, 60, DOI: 10.3390/ijgi7020060.

 

J.L. Rubio Tamayo, M. Gertrudix Barrio, F. Garcia Garcia. “User Experience and Interaction Design In Creative Processes and Educational Sciences with Virtual and Augmented Reality Technologies. A Research with Quantitative and Qualitative Methods” ISSN: 2386-3919, e-ISSN: 2386-3927. Ediciones Universidad de Salamanca, Ensenanza & Teaching, 36, 1-2018, pp. 63-79.

 

Fatih Söğüt, ” Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazseteciliğinde Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kayseri, 2018

 

Mustafa Derviş Dereli, ” Dini Kimliklerin Sosyal Medyada Akışkanlaşması: Siber- Etnografik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kayseri, 2018. sayfa:128

 

Arif Yüce, Ümit Can Büyükakgül, Hakan Katırcı. “Game In The Game: Examining ın-app Advertising in Mobile Sports Games” Podium: Sport, Leisure and Tourism Review. e-ISSN: 2316-932X, DOI: 10.5585/podium.v8i1.319 , Sao Paulo, v:8, n:1, p. 34-44, jan/apr 2018.

 

Ülhak Çimen, Hakan Yüksel. “2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Politik Karikatürler: Sabah-Cumhuriyet ve Akit ve Akit Gazeteleri Örneği”. Tarih Okulu Dergisi, Journal of History School, Yıl 10, Sayı XXX, ss. 221-239, Haziran 2017.

 

Erkan Saka (Derleyen). “Yeni Medya Çalışmaları V – Türkiye İnternet Tarihi”. ISBN: 978-605-62169-8-5. İstanbul: Alternatif Bilişim, Ocak 2019. s.15.

 

Fırat Ata ve Mehmet Tamer, “Yeni Medya Yer Alan Göç Haberleri Üzerine Bir Analiz” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11 Sayı:61 Yıl: 2018, ISSN: 1307-9581.

 

Havva Nur Trakçı ve Bahar Urhan Torun. “A Research to Determine The Usage Habits of Instagram:  The Case of Faculty of Communication of Selcuk University” 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, 20-23 Nisan, Antalya, Türkiye, 2016.

 

Nagihan Tufan Yeniçıktı, “Sosyal Medya Kullanımı Motivasyonları” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya, 2016.

 

İsmail Kaplan, “Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı”, Anadolu Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2017

 

Mehlika Kara Gözoğlu Aslıyürek, “Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler” İstanbul: Hiperyayın.

 

Srikumar Ramayan, Angello Louisse Munsayac Estella and Intan Abida Abu Bakar. The Effects of Binge Watching on Interpersonal Communication among Department of Communication and Liberal Arts (DCLA) Students” Idealogy, 3 (3): 127-143, 2018.

 

Erkan Saka, “Tracking Digital Emerges in The Aftermath of Gezi Park Protests” Research and Policy on Turkey, 2017.

 

Srikumar Ramayan, Angello Louisse Munsayac Estella and Intan Abida Abu Bakar. “The Effects of Binge Watching on Interpersonal Communication among Department of Communication and Liberal Arts (DCLA) Students” 2nd Asia International Conference of Arts and Design, Langkawi, Malaysia, 3-6 Ekim 2018. 107-118.

 

Gülşah Sarı. “Digital Media Using Habits of Children in Their Leisure Time” Handbook of Research on Children’s Consumption of Digital Media (Gülşah Sarı) içinde Human and Social Aspects of Technology, IGI Global, 2018.

 

Tuğlu, Burcu. “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları ve Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Tutumları” Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2017, s.5, 6, 64, 74, 82.

 

Thomas, Antonio. “The Effect of Textbook Format on Mental Effort and Time on Task”. PHD Thesis, Walden University, Collega of Education, August 2014.

 

Saka, Erkan. “Tracking Digital Emergences in the Aftermath of Gezi Park Protests”. Research and Policy on Turkey, 2017. Routledge Taylor and Francis Group, 2017.  https://doi.org/10.1080/23760818.2016.1272268

 

Soner, Ayben. “Yapı ve Fail İlişkisinden Hareketle Ataerkil İdeoloji ve Toplumsal Cinsiyet Etkileşimini Anlamak”. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2012.

 

Kırık, Ali Murat. “Instagram Örneği Üzerinden Sosyal Medyada Hikaye Anlatıcılığı”. Erciyes İletişim Dergisi Academia 2017, ISSN 1308-3198, Volume 5, sayı 2, pp.82-99.

 

Jose Luis Rubio-Tamayo, Jose Manuel Saez Loğez, Manuel Gertrudix Barrio. “Entornos Virtuales, Realidad Aumentada Y Dbr En El Contexto De Aprendizaje Situado: Intervenciones Con Scratch, Aurasma Y Kodu” NUEVAS ALFABETIZACIONES Y CIUDADANÍA DIGITAL, pp. 329-348.

 

İsmail Kaplan. “Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2017.

 

Ramona Nelson, Irene Joos ve Debra M. Wolf. “Social Media for Nurses” New York: Spencer Publishing Company, 2013. (https://goo.gl/uh2Zuk)

 

Tufan Yeniçıktı, Nagihan. Sosyal Medya: Facebook ve Twitter Motivasyonları. Konya: Literatürk Yayınları, 2017, 101, 123, 125.

 

Yazıcı, Nazlı ve Kırık Ali Murat. “Instagram Örneği Üzerinden Sosyal Medyada Hikaye Anlatıcılığı” Erciyes İletişim Dergisi 2017, Cilt 5 sayı 2, 82-99 sa. 2017.

 

Yılmaz, Nurseda. “Sosyal Medyada Canlı Yayın Anlayışı”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi-eJNM, January 2017, Volume 1 Issue 1.

http://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/ejnm_v01i1113.pdf

 

Coşkun, Engin & Öztürk, Mesude Canan. Steam Dünyası: Dijital Oyun Bloglarına Yönelik Bir Değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Eylül 2016.  http://ijisae.atscience.org/download/article-file/234610

 

Kırık, Ali Murat. “Yeni Medya Çağı Çerçevesinde Türkiye’de Televizyondan İnternete Dönüşüm ve Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2013.

 

Coşkun, Engin & Öztürk, Mesude Canan. “Steam Dünyası: Dijital Oyun Bloglarına Yönelik Bir Değerlendirme” Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Volume:4, Number:2, September 2016, 677-702.

 

Çaycı, Berk. “Hibrit İletişim Teknolojilerinin Basılı Medyada Meydana Getirdiği Dönüşüm” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2015, İstanbul.

 

Thomas, Antonio Lamar. “The Effect of Textbook Format on Mental Effort and Time on Task” Walden University School Works, 2014.

http://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2150&context=dissertations

 

Benzer, Recep. “E-Government in Developed Countries, The Case of Turkey” International Journal of Computer Science and Information Technologies. Volume:6/1, 2015, 710-714

 

Güzel, Ebru. “Dijital Kültür ve Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rekabetin Aktörü: “Dijital Habitus”” Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Mart 2016, Cilt:4, Sayı:1, s.82-103.

 

Akyol, Onur. “Yeni İletişim Teknolojilerinin Ortak Özellikleri” (Yeni Medya Araştırmaları 1 içinde – editör: Mehmet Gökhan Genel) Bursa: Ekin Yayınları, 2015, s.13, s.26.

 

Çambay, Sinem Onar. “Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015, Cilt: 5, Sayı: 2. s.241, s.243

(http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/911807676_10%20Sinem%20Onar%20%C3%87ambay.pdf)

 

 

Üniversite İçi Görevler:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi 2016-

 

-İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (2. dönem), Merkez Müdürü (10.07.2019-)

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Dekan Vekili (01.07.2019 – 30.11.2019)

-Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Bölüm Başkanı 13.05.2017-

-Yeni Medya Anabilim Dalı, Anabilim Dalı Başkanı 26.04.2017-

-İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Merkez  

   Müdürü” 15.04.2017-

-Görsel İletişim Tasarımı Bölümü “Bölüm Başkanı” 23.11.2016- 13.05.2017

-İletişim Fakültesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi, Yayın Editörü 1.12.2016-

-İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Editör Yardımcısı 01.01.2017-

 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi 2009-2016

 

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Dekan Yardımcılığı” 2015-2016.

– Sinema ve Televizyon Bölümü “Bölüm Başkanı” 2015-2016.

– İletişim Tasarımı Bölümü “Bölüm Başkan Yardımcısı” 2014-2016.

– İstanbul Kültür Üniversitesi, “Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi” Danışma Kurulu Üyesi, 2014-2016

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Tanıtım Komisyonu“ Üyesi (Komisyon Başkanı), 2015-2016

-Sanat ve Tasarım Fakültesi “Eğitim Komisyonu“ Üyesi, 2015-2016.

-Sanat ve Tasarım Fakültesi “Sanat-Tasarım Akademi Proje Komisyonu“ Üyesi, 2015.

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Özel Yetenek Sınavı“ Sınav Komisyonu Üyesi, 2013-2016.

– İletişim Tasarımı Bölümü “Bölüm Başkan Yardımcısı” 2011-2013

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “ORION-Her Modül” Koordinatörü, 2012-2014.

– İletişim Tasarımı Bölümü “ORION-Her Modül” Koordinatörü, 2012-2014.

– İstanbul Kültür Üniversitesi, “Kurumsal Re-organizasyon” Görev Tanımı Üyesi, 2012.

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Özel Yetenek Sınavı“ Sınav Komisyonu Üyesi, 2012.

– Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Koordinatörü, 2010 Mezuniyet  

   Şöleni, 2010.

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Özel Yetenek Sınavı“ Sınav Komisyonu Üyesi, 2011.

– İletişim Tasarımı Bölümü “Eğitim Komisyonu” Üyesi, 2011-2016.

– Sanat ve Tasarım Fakültesi “Eğitim Komisyonu“ Üyesi, 2011-2016.

 

Üniversite Dışı Görevler:

 

-RTÜK, “Medya Mükemmellik Zirvesi”, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, Seçici Kurul Üyesi, 2 Nisan 2020, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

-RATEM – Radyo ve Telvizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Seçici Kurul Üyesi, 2019.

-RATEM – Radyo ve Telvizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Seçici Kurul Başkanı, 2019.

– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tasarım Merkezi İzleyici, 2019.

– 6. Uluslararası İletişim Günleri – Dijital Dönüşüm Sempozyumu (2-3 Mayıs 2019) Bilim Kurulu Üyesi, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, 2019.

– Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre: Yeni Eşitsizlikler, (4-5 Ekim 2019) Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul, 2019.

-07-08 Kasım 2018 tarihlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı”, Katılımcı, Ankara, 2018.

20 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen “Sosyal Medya ve Etik Çalıştayı” nda konuşmacı olarak katılım, TARMER, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2017.

–  “Öneri” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Bilimsel Hakem, Sayı: 46, Temmuz 2016.

– 11 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Ulakbim çerçevesinde yapılan “TR Dizin Editör Çalıştayı”na katılım.

– Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, “Öneri”, Referee, 2015.

– I. Ulusal Kongresi: Yeni Medya Çalışmaları: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa. Kocaeli Üniversitesi, (07.05.2013-08.05.2013) Bilim Kurulu Üyesi, Kocaeli, 2013.

– 7-11 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi ’08 çerçevesinde yapılan “Genç Zirve etkinliğindeki Atölye Çalışması”na katılım.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC),

Bilimsel Komite Üyesi, 2011.

-Üsküdar Üniversitesi, Etkileşim Dergisi, “Bilim Danışman Kurulu Üyesi”, 2018.

Academic Journal of Information Technologies (AJIT-e), Referee, 2011

-Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz İletşim Dergisi, Referee, 2018.

-Mersin Üniversitesi, Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Bilimsel Kurul Üyesi, 2018.

 

 

 

Basında Paylaşımlar:

 

01 Mayıs 2019  | Ekovitrin – “Dijital Hastalıklar Kitap Oldu”

http://vrlab.aydin.edu.tr/2019/05/13/dijital-hastaliklar-kitap-oldu-2/

 

17 Şubat 2019  | VRlab – “Dijital Çağın Hastalıkları Mercek Altında”

http://vrlab.aydin.edu.tr/2019/02/15/dijital-cagin-hastaliklari-mercek-altinda/

 

17 Şubat 2019  |İHA – “Dijital Çağın Hastalıkları Mercek Altında”

https://www.iha.com.tr/haber-dijital-cagin-hastaliklari-mercek-altinda-765958/

 

17 Şubat 2019  | Youtube – “Dijital Çağın Hastalıkları Mercek Altında”

https://www.youtube.com/watch?v=CzyM9QCu0Pk

 

1 Kasım 2018  | Milliyet – “Gazete Kapanmaları Şaşırtıcı Değil”  http://www.milliyet.com.tr/gazete-kapanmalari-sasirtici-degil-istanbul-yerelhaber-3128168/

20.06.2018 TRT WORLD SHOWCASE RÖPORTAJI – Teknoloji ve oyun meraklılarının buluştuğu CNR Games Week’te İstanbul Aydın Üniversitesi Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Müdürü Doç.Dr. Deniz YENGİN’in TRT World Showcase programına verdiği röportaja aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.trtworld.com/video/showcase/video-games-a-modern-form-of-art/5b2770558aaebd59c534bf7d

 

10.06.2018 Hürriyet “CNR Games Week’ten Üniversite Teknoloji Projelerine Tam Destek”

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/cnr-games-weekten-universite-teknoloji-projelerine-tam-destek-40863057

02.03.2018 | Dijital Hayat Bölüm161 – TRT RADYO1 I Sosyal Mühendislik

https://www.youtube.com/watch?v=cTbK2hyodKU&t=1s

 

 

“Sosyal Medya Özgürlük mü, yeni hegemonya mı?” (Digital Age)

http://digitalage.com.tr/sosyal-medya-ozgurluk-mu-yeni-hegemonya-mi/

(Eylül 2017)

 

“Gollum-Erdoğan davasında bilirkişi raporu geldi”

http://www.birgun.net/haber-detay/gollum-erdogan-davasinda-bilirkisi-raporu-geldi-ozunde-iyi-biri-108926.html

(13.04.2016)

 

“Liselerde Dijital Dokunuş” http://www.hurriyet.com.tr/liselere-dijital-dokunus-40067510  (12.03.2016)

 

“Özel Yetenek yerini lys-2’ye bıraktı”

http://www.iha.com.tr/haber-ozel-yetenek-yerini-lys-2ye-birakti-476482/

(04.07.2015)

 

“Dijital Oyunlarda Şiddet Üzerine Röportaj”

https://dijitaloyun.wordpress.com/2012/08/29/deniz-yengin-ile-dijital-oyunlarda-siddet-uzerine-roportaj/

(29.08.2012)